Thứ bảy,  10/04/2021

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Ngày 8/1/2016, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2015, Hội Nông dân và phong trào nông dân tỉnh Lạng Sơn đã có bước chuyển biến mới và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Trong năm đã kết nạp được 2.364 hội viên mới; xây dựng được 54 mô hình kinh tế có hiệu quả, đạt 154% kế hoạch; mở hơn 110 lớp dạy nghề nông dân; có gần 10.000 hộ hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân đóng góp được hơn 11 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới …

Năm 2016, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức hội và cán bộ, hội viên. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ, trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm; tiếp tục có nhiều chính sách trong việc hỗ trợ hội viên, nông dân ở những vùng còn nhiều khó khăn phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí cũng lưu ý, Hội Nông dân cần có định hướng giúp hội viên xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, khắc phục các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng phương pháp, cách thức tuyên truyền phù hợp để người dân dễ tiếp cận, từ đó có những nhận thức tốt hơn về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời kiện toàn bộ máy khi có thay đổi về nhân sự…

Đại diện các tập thể có thành tích trong công tác hội nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh

Nhân dịp này, 17 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh về thành tích trong công tác và phong trào Hội Nông dân năm 2015.

HOÀNG TÙNG