Thứ sáu,  16/04/2021

Bộ Công an tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Hội nghị nhằm đánh giá quá trình 10 năm thực hiện Luật PCTN, gắn với việc thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Chương trình hành động của Chính phủ, và Công ước LHQ về chống tham nhũng trong CAND.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, công tác PCTN có ý nghĩa rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong 10 năm qua, từ khi Quốc hội ban hành Luật PCTN, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện với quyết tâm cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, lãnh đạo, đơn vị chỉ huy đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND. Công tác PCTN; công tác PCTN trong CAND và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng.

Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, tình hình tham nhũng vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và vẫn là nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước, chế độ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đấu tranh PCTN là công việc có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Theo Nhandan