Thứ năm,  22/04/2021

Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ VIII

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ VIII cho 479 nghệ sĩ.

Đến dự lễ trao tặng có các đồng chí: Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Phạm Quang Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách Đảng bộ Hà Nội; Vũ Đức Đam – Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, và đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý cho các NSND, NSƯT
(Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Đánh giá về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ VIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: Công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm nay có nhiều điểm mới, thuận lợi cho nghệ sĩ. Các hồ sơ đề nghị xét tặng NSND, NSƯT đều được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng gồm Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng cấp Bộ, tỉnh; Hội đồng cấp Nhà nước. Trong đó, Hội đồng cấp Nhà nước được thực hiện qua 2 bước xét: Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. Để tạo điều kiện, giảm thiểu phiền hà cho nghệ sĩ, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính theo quy định, các nghệ sĩ chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất từ Hội đồng cấp cơ sở. Hồ sơ gốc của nghệ sĩ được gửi lên Hội đồng cấp trên; việc sao lưu hồ sơ tại các cấp Hội đồng do các đơn vị thực hiện.

Trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ VIII, Hội đồng cấp Nhà nước đã nhận được 114 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 416 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT từ 46 hội đồng cấp bộ/ngành/tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Phát thanh – Truyền hình họp, xét, thảo luận hồ sơ theo từng chuyên ngành, có 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 386 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước. Ngày 20/8/2015, phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước đã thảo luận dân chủ, khách quan, trách nhiệm về các hồ sơ trình lên Hội đồng và bỏ phiếu kín về từng hồ sơ, nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước ra quyết định định phong tặng danh hiệu cho 102 NSND, 385 NSƯT.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước lần thứ VIII cho NSND, NSƯT lần thứ VIII,. Đợt xét này có các nghệ sĩ của 7 dân tộc: Kinh, Thái, Ê Đê, Tày, Nùng, Khmer, Cơ Tu; nghệ sĩ nam cao tuổi nhất là NSƯT Nguyễn Văn Hanh – nguyên diễn viên hát Đài Tiếng nói Việt Nam (89 tuổi, thuộc lĩnh vực Âm nhạc); nghệ sĩ nữ cao tuổi nhất là NSND Nguyễn Thị Tuyết – nghệ sĩ ngâm thơ Đài Tiếng nói Việt Nam (85 tuổi, thuộc lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình). Nghệ sĩ ít tuổi nhất thuộc lĩnh vực Múa (30 tuổi) là: NSƯT Tạ Thùy Chi, Trường Trung cấp Múa TP.Hồ Chí Minh; NSƯT Đàm Hàn Giang, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; NSƯT Đặng Linh Nga, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những NSND, NSƯT đã được phong tặng lần này. Chủ tịch nước khẳng định: Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng, những người có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghiệp, có tài năng nghệ thuật, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần trực tiếp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật cách mạng của đất nước, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu. Những năm qua, anh chị em văn nghệ sĩ đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, là những cán bộ, chiến sĩ tài năng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo của thế hệ văn nghệ sĩ – những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền nghệ thuật cách mạng, trong đó có những đóng góp tích cực của những NSND, NSƯT.

Trong bối cảnh tình hình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa và bùng nổ của các phương tiện thông tin, truyền thông, truyền bá sản phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí diễn ra mạnh mẽ trên thế giới…. tác động trực tiếp tới tư tưởng, hoạt động của các văn nghệ sĩ, Chủ tịch nước yêu cầu các văn nghệ sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, kế thừa và phát huy truyền thống vinh quang của văn nghệ sĩ cách mạng, của văn hiến Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, có những tác phẩm mang tầm thời đại, xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành địa phương, đặc biệt là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33- NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa , con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho đất nước.

Theo Dangcongsan.vn