Thứ bảy,  15/05/2021

Gần 400 người tham gia tập huấn triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

LSO-Ngày 14/1/2016 tại hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có gần 400 học viên đến từ các Sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đơn vì sự nghiệp ngân sách tỉnh, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí; phòng Tài chính kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế các huyện, thành phố.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ tập trung tìm hiểu các nội dung chính gồm: Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự đơn vị sự nghiệp công lập; Tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Quy trình quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công; Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công; Quản lý tài sản trong đơn vị sự nghiệp công; Quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và cuối cùng là kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14/1-16/1/2016.

ĐÌNH QUYẾT