Thứ sáu,  14/05/2021
Ban Nội chính Tỉnh ủy

Triển khai nhiệm vụ năm 2016

LSO-Chiều 13/1/2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2015, công tác nội chính được triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. An ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, hiệu quả, không để hình thành tội phạm có tổ chức. Các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện công tác nội chính có hiệu quả.

Công tác PCTN tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế…

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: khối nội chính nói chung, Ban Nội chính nói riêng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về công tác nội chính và PCTN; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp… 

Minh Thảo