Thứ sáu,  14/05/2021

Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam rực rỡ những trang sử vàng”

LSO-Nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 14/1/2016, tại Bảo tảng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam rực rỡ những trang sử vàng”.
Đông đảo du khách đến thăm quan triển lãm

Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh hiện vật tiêu biểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực quan trọng về: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng… Phần 1 của triển lãm giới thiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi niềm tin; phần 2: Quốc hội Việt Nam – 70 năm dấu ấn một chặng đường; phần 3: Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; phần 4: Lạng Sơn cùng cả nước hội nhập và phát triển.

Triển lãm là hoạt động cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đề ra.

MAI VĂN HOA