Thứ hai,  10/05/2021

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 2016

LSO-Ngày 15/1/2016, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở Tư pháp.

Năm 2015, Sở Tư pháp đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn diện các mặt công tác tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Đơn vị đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; kịp thời triển khai các Luật mới ban hành về lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật Hộ tịch; chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp…

Năm 2016, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch công tác sát với chỉ đạo của Bộ Tư pháp, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác tư pháp…

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng trao cờ thi đua cho Sở Tư pháp

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đó, Sở Tư pháp đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua xuất sắc…

ĐỨC ANH