Thứ ba,  18/05/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2016

LSO - Chiều 15/1/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

               

     Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Năm 2015. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, học tập và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo. Chủ động việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về những sự kiện lớn của đất nước và quốc tế. Công tác khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo, nêu những khó khăn và đè xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu đã thống nhất về nhiệm vụ công tác năm 2016, với 6 nhiệm vụ và 5 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác tuyên giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nghị quyết đại hội đảng các cấp, để đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; kịp thời nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo…

Tin ảnh: Hồ Xuân Hương