Thứ sáu,  25/06/2021

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Đóng góp ý kiến với Đại hội XII của Đảng, tôi rất trăn trở về việc làm thế nào để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó động viên được mọi nguồn lực từ nhân dân nhằm thực hiện thành công Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Với tinh thần của Hội nghị Trung ương XIV (khóa XI) vừa thành công, tôi xin trao đổi và đề xuất mấy ý kiến sau:

Từ thực tế triển khai phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” ở địa phương, tôi cho rằng, để phát huy được tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương, trước hết, từng cán bộ, đảng viên phải thông suốt mục đích, ý nghĩa, vai trò của chương trình xây dựng NTM, từ đó tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, bà con lối xóm hiểu và làm theo. Mỗi cá nhân tùy theo khả năng, sức khỏe của mình tham gia một công việc cụ thể, thực hiện nói đi đôi với làm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ở quê tôi, nhiều đồng chí đảng viên tuổi đã cao nhưng vẫn tâm huyết, động viên con cháu đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương. Có những đảng viên, gia đình đời sống còn khó khăn, chưa dư dật gì nhưng vẫn hiến hàng chục mét vuông đất, trích lương hưu hàng triệu đồng xây dựng các hạng mục công trình NTM. Nhân dân thôn Triệu Tiền (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) quê tôi đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, tự nguyện di dời cả trăm công trình trị giá hơn 500 triệu đồng để làm đường giao thông; đóng góp hơn năm tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình nhằm đạt các tiêu chí NTM. Từ một thôn có điểm xuất phát thấp, qua 5 năm chung sức xây dựng, kiến thiết nông thôn, đến nay thôn Triệu Tiền đã hoàn thành 14 tiêu chí NTM. Làng quê có nhiều khởi sắc, nhân dân bước đầu được hưởng thành quả công cuộc xây dựng NTM.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có tác động lan tỏa, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM”. Từ việc xây dựng NTM, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hành nêu gương cho quần chúng noi theo trong học tập, rèn luyện, lao động, xây dựng con người kiểu mẫu, xây dựng tỉnh Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Nếu người đứng đầu phát huy tính xung kích, tiên phong, cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương để quần chúng noi theo, chắc chắn các tổ chức cơ sở đảng sẽ làm tốt vai trò tiên phong của mình.

Theo Nhandan.org.vn