Thứ sáu,  25/06/2021

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng Chính phủ

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư.

Năm 2015, Văn phòng Chính phủ đã cải tiến, đổi mới công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn và phát hiện những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xử lý kịp thời các vấn đề nóng, nhạy cảm, dư luận quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng T.Ư, các bộ, ban, ngành, cơ quan trong công tác; làm tốt công tác xây dựng đảng, thông tin truyền thông, công đoàn, hợp tác quốc tế, phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành quả to lớn mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ đạt được trong năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, do đó, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội. Chú trọng kiểm tra, đôn đốc những nhiệm vụ lớn được Chính phủ giao cũng như phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống mới.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; không để xử lý chậm trễ đối với các vấn đề xã hội đang quan tâm; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin một cách an toàn, hiện đại, kịp thời, hiệu quả hơn nữa để đưa chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới…

Theo Nhandan.org.vn