Thứ năm,  06/05/2021

Giáo hội và phật tử chung niềm tin hướng về Đại hội

Những ngày này, đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài đều hướng niềm tin về Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - đón mừng sự kiện trọng đại: Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được hàng triệu bà con nhân dân ở trong nước và nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến. Đảng đã lắng nghe, tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo để trình Đại hội. Đây là sự kiện, việc làm thể hiện rõ nét nhất tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới”.
 
 

Trước hết, Đảng đã làm việc tích cực, đầy trí tuệ qua các Hội nghị Trung ương 13 và 14 (khóa XI). Đảng tiếp tục khẳng định nhiều vấn đề lớn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ hai, trong bản Dự thảo, Đảng đã nêu rõ, có chính sách trọng dụng và tôn vinh đội ngũ khoa học, công nghệ, khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Nhân dân nói chung, giới Phật giáo chúng tôi nói riêng rất đồng tình, kỳ vọng Đại hội XII của Đảng sẽ bàn bạc thấu đáo, đề ra chủ trương và các giải pháp cụ thể để thực hiện vấn đề này trong thời gian tới.

Thứ ba, đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Đảng luôn chủ trương và thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – trong đó Đảng vừa là một thành viên vừa là nhân tố lãnh đạo, cùng các tôn giáo, các tổ chức chính trị – xã hội tập hợp, phát huy mọi lực lượng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp đã công nhận quyền tự do tôn giáo và qua các nghị quyết, nghị định, vừa rồi là Luật Tôn giáo đã được thông qua, đều không ngoài mục đích phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, tại các Hội nghị Trung ương 13, 14 khóa XI vừa qua, Đảng đã lựa chọn, giới thiệu, chuẩn bị rất chu đáo cán bộ cấp chiến lược ứng cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đây là việc quan trọng mà nhân dân cả nước rất kỳ vọng.

Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, niềm tin của nhân dân cũng là niềm tin của Giáo hội và phật tử trong nước nói chung, với tinh thần “hộ quốc an dân”, đều hướng về Đại hội, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng.

Theo Nhandan.org.vn