Thứ hai,  17/05/2021

Không khí Đại hội rất cởi mở và dân chủ

Bên hành lang Trung tâm Hội nghị quốc gia, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một đại biểu sĩ quan quân đội - Đại tá Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.
 
 

PV: Chào đồng chí, xin đồng chí cho biết cảm tưởng của mình khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Cát Văn Thọ: Tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội Đảng. Có thể nói công tác chuẩn bị cho Đại hội hết sức chu đáo, đầy đủ. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được gửi tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng để xin ý kiến đóng góp, được chỉnh sửa nhiều lần trước khi trình Đại hội.

Trước thời gian diễn ra Đại hội, một số trang mạng các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng bằng cách bôi xấu, vu cáo các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhất là các đồng chí ứng cử trong kỳ Đại hội này. Họ tung ra nhiều thông tin để làm nhiễu, khiến cho nhân dân không hiểu rõ đúng sai, thông qua đó để chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ giữa Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, chính công tác chuẩn bị rất kỹ của Trung ương, của các tiểu ban phục vụ Đại hội đã làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Tôi tin tưởng rằng với công tác chuẩn bị như thế này, các điều kiện bảo đảm được tổ chức tốt như ngày khai mạc, chắc chắn Đại hội XII sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đầy đủ trí, tâm, đức, cùng nhau gánh vác công việc chung của đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

PV: Đồng chí suy nghĩ thế nào về tinh thần dân chủ của Đại hội?

Đồng chí Cát Văn Thọ: Chương trình Đại hội dành khá nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận các văn kiện quan trọng và bàn công tác nhân sự. Đại hội lần này rất cởi mở và dân chủ, các đại biểu dự Đại hội được bày tỏ quan điểm, nói lên chính kiến của mình qua thảo luận để chọn ra những người có đủ tâm, đủ tài. Tôi nghĩ là các đồng chí trúng cử trong nhiệm kỳ này sẽ đủ sức gánh vác và hoàn thành được các nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó.

PV: Vậy đồng chí quan tâm nhất nội dung nào trong Dự thảo văn kiện được trình bày tại Đại hội?

Đồng chí Cát Văn Thọ: Nội dung mà tôi quan tâm nhất là sáu nhiệm vụ trong phần phương hướng, đó là các vấn đề chống tham nhũng, đẩy lùi tiêu cực, loại bỏ cơ hội chính trị; kiện toàn bộ máy nhà nước tinh gọn; xây dựng quốc phòng, an ninh trong điều kiện hiện nay, theo đó, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân từng bước chính quy hiện đại, trước mắt hiện đại hóa một số quân binh chủng để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với lực lượng vũ trang, chúng tôi rất tích cực nghiên cứu vấn đề cần quan tâm, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường ổn định tạo tiền đề để phát triển kinh tế. Quân đội nhân dân và công an nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ khi có tình huống xảy ra sẽ tham mưu cho địa phương xử lý có hiệu quả, không để hình thành điểm nóng gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Điều quan tâm tiếp theo là công tác nhân sự. Tôi là một trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc, thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên, do đó tôi sẽ phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ để bầu chọn các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương có đủ đức, đủ tài tham gia gánh vác nhiệm vụ chung của đất nước, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xin cảm ơn đồng chí.

Theo Nhandan.org.vn