Thứ tư,  12/05/2021
Hôm qua, 21-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng

* Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc * Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng * Đã có 170 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng
 

Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: TUẤN HẢI

* Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

* Đã có 170 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng

Sau lễ chào cờ, Đoàn Chủ tịch 17 đồng chí, gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Ngô Văn Dụ; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chỉ đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết, lên làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch. Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội, gồm các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng từ khóa II đến khóa VI; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam; các đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, tại Hà Nội… Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.

Trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Toàn văn Diễn văn khai mạc đăng trên số báo hôm nay).

Thay mặt nhân dân cả nước, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội vui mừng, tin tưởng và tự hào đến chào mừng, mang tới Đại hội tình cảm thắm thiết và niềm tin lớn lao của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đối với Đảng. Đại diện Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô bày tỏ niềm phấn khởi trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nhân dân Thủ đô mong muốn, Đảng ta tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô; gửi đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô lời cảm ơn chân thành và bày tỏ quyết tâm tổ chức Đại hội XII thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng đồng bào cả nước đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố Anh hùng, trái tim thân yêu của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thực tiễn sinh động phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ mới phát triển vẻ vang, tốt đẹp của đất nước. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Theo thông báo của Đoàn Thư ký, Đại hội đã nhận được 170 điện, thư chúc mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị và hợp tác, sự quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; Tiếp đó, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Theo chương trình, hôm nay (22-1), Đại hội làm việc tại Hội trường cả ngày, thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Theo Nhandan.org.vn