Thứ hai,  17/05/2021

Các cơ quan quân sự cấp xã, phường trên địa bàn Quân khu 9 đều có chi bộ đảng

Năm 2015, thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức xây dựng đảng, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tổ chức của 12 tỉnh ủy, thành phố trên địa bàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này; góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của đảng bộ quân sự địa phương. Đến nay, tất cả cơ quan quân sự cấp xã, phường, thị trấn có chi bộ, trong đó chi bộ có cấp ủy chiếm hơn 85,2%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt gần 21,4% và trong lực lượng dự bị động viên là 12,4%...

Giai đoạn 2016-2020, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tổ chức của 12 tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thống nhất ký Quy chế phối hợp công tác, với các nội dung: tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy quân sự cấp tỉnh thực hiện tốt kế hoạch xây dựng đảng bộ cơ quan quân sự và đơn vị bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện; xây dựng 100% tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ quân sự địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có tổ chức đảng yếu kém; đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt hơn 25% và trong đơn vị dự bị động viên đạt hơn 15%…

Theo Nhandan.org.vn