Thứ bảy,  08/05/2021

Vững niềm tin vào thành công của Đại hội Đảng

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, các ý kiến đều cho rằng Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc và Đại hội sẽ đề ra những quyết sách để huy động tất cả trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung tay nhằm đạt được những kỳ tích như trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và trong 30 năm đổi mới vừa qua.
 

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, các ý kiến đều cho rằng Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc và Đại hội sẽ đề ra những quyết sách để huy động tất cả trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung tay nhằm đạt được những kỳ tích như trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và trong 30 năm đổi mới vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Bổn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp:

Lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng

Vai trò của Đảng được thể hiện rất rõ khi lãnh đạo đất nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến và đạt những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, được thế giới ghi nhận trong những năm đổi mới. Tôi rất vui mừng khi thấy chủ đề Đại hội XII của Đảng đã nêu bật những nhiệm vụ vô cùng quan trọng và đây cũng là những nhiệm vụ đối với phong trào Việt kiều ở Pháp. Kiều bào ta ở Pháp luôn tích cực và mong muốn tiếp tục được tham gia sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Những vấn đề quan trọng được Đại hội thảo luận như: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có vị thế vững chắc trên trường quốc tế… đều là những điều đáp ứng mơ ước, mong muốn của chúng tôi.

Phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp luôn gắn bó với Đảng, với nhân dân trong nước, đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào Việt kiều ở Pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, hết lòng ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong giai đoạn xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tôi tin rằng tại Đại hội lần này, Đảng sẽ đề ra những phương hướng, chính sách đúng đắn và bầu ra những người có đủ khả năng, tài năng, xứng đáng để tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bản thân tôi tin tưởng con đường tiến lên của nhân loại là đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Ông Cấn Văn Kiệt, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp:

Mong sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa

Là một Việt kiều ở Pháp hơn 50 năm và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, vì vậy đối với tôi, những diễn biến chính trị ở Việt Nam thu hút sự quan tâm của tôi nhiều hơn là ở Pháp. Tôi cho rằng, Đại hội lần này của Đảng là một sự kiện rất quan trọng. Trong những năm qua, Đảng đã thể hiện vai trò lãnh đạo tiên phong để giành được những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Tôi rất kính trọng Đảng và tôi mong rằng Đảng có những chủ trương thích hợp để động viên những trí thức ở trong và ngoài nước tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hiện, chúng ta đang tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, nhằm thu hẹp khoảng cách với các nước giàu. Nhất là trong bối cảnh đất nước ta chưa có ngành công nghiệp phát triển, chưa nói tới nền kinh tế số hóa, thông tin. Vì vậy tôi đánh giá cao chủ trương của Đảng trong việc động viên những nhân tài người Việt Nam trên khắp thế giới đóng góp nhiều hơn, tích cực hơn cho công cuộc phát triển của đất nước. Tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ có những bước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, quốc phòng.

Tôi rất vui và hãnh diện là Đảng đã lãnh đạo và đưa đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi vĩ đại năm 1975 và sau đó là khởi xướng và lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới trong 30 năm qua. Đến nay, đất nước chúng ta đã đi qua một quãng đường dài và chặng đường sắp tới còn nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt để Việt Nam phát triển thành một đất nước công nghiệp, giàu mạnh. Vì vậy tôi tin rằng, Đảng sẽ tiếp tục có những đổi mới để sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo.

 

Ông Đoàn Hữu Trung, Việt kiều tham gia phong trào yêu nước:

Không có gì lay chuyển được sức mạnh của Đảng

Trước hết tôi xin chúc Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp. Đảng ta do Bác Hồ kính yêu thành lập cách đây 86 năm. Đảng đã lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp cứu nước sau đó xây dựng đất nước vì nhân dân. Đó là thành quả không ai bác bỏ được. Kể từ khi đất nước thống nhất đến nay đã trải qua 41 năm, nhưng trong đó có đến 20 năm nước ta bị bao vây, cấm vận. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn để đạt được thành quả đầy tự hào như ngày nay. Bản thân tôi rất yêu quý và kính trọng Đảng, tôi tin tưởng vào Đảng và mong muốn Đại hội thành công. Tôi được biết Đại hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đoàn kết thống nhất trong nội bộ rất tốt. Tôi thấy không gì có thể lay chuyển được sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng ta. Trước đây, mặc dù có những khó khăn chồng chất, nhưng Đảng đã vượt qua tất cả. Tôi còn nhớ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta chỉ có khoảng năm nghìn đảng viên, nhưng hiện nay Đảng ta có hơn bốn triệu đảng viên, vượt gấp nhiều lần, tôi cho rằng sức mạnh này không ai có thể lay chuyển được.

Tôi mong muốn Đảng đề ra những chính sách, đường lối tốt hơn nữa để phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, xóa đói, giảm nghèo. Tôi rất tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội. Đảng ta cần tiếp tục hoàn thành lời căn dặn của Bác Hồ, xây dựng đất nước Việt Nam đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi tin là Đảng sẽ làm được những điều tốt đẹp cho dân, cho nước để hoàn thành sứ mệnh Bác đã giao.

Bác sĩ Võ Toàn Trung, làm việc tại Bệnh viện Krem-lanh Bi-xê-trơ, ngoại ô Pa-ri:

Mong Đại hội đưa ra những quyết sách táo bạo hơn nữa để làm nên những kỳ tích mới

Đại hội lần thứ XII của Đảng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn tới để đạt được kỳ vọng đưa Việt Nam thành một quốc gia hùng cường trên thế giới. Đại hội lần này cũng là dịp để nhìn lại chặng đường đổi mới 30 năm qua mà tôi đánh giá là nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn về nhiều mặt. Trong đó, chúng ta đã xây dựng được một đất nước Việt Nam có uy tín cao đối với cộng đồng quốc tế. Bản thân tôi sống ở cộng đồng châu Âu thấy rằng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng, bạn bè quốc tế ngày càng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế.

Về kinh tế, chúng ta đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Từ một nước nghèo đã chuyển thành nước có mức thu nhập trung bình. Theo tôi, thành tựu rất cơ bản là chất lượng sống của con người được nâng cao. Chúng ta đạt được tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo rất ấn tượng đối với thế giới. Một điều mà tôi luôn ghi nhớ là mỗi lần về thăm quê hương thì đều có ấn tượng mạnh mẽ trước việc đất nước thường xuyên «thay da đổi thịt». Điều đó khiến người Việt Nam sống ở nước ngoài rất phấn khởi.

Là một trong những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, tôi mong muốn đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc xây dựng đất nước, nhằm đưa đất nước sớm đứng trong nhóm 20 nước công nghiệp phát triển hàng đầu của thế giới. Tôi cho rằng chúng ta phải có những bước đi quyết liệt hơn nữa, táo bạo hơn nữa để tận dụng hết nguồn lực chất xám, trí tuệ của người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Hiện, các nước tiên tiến trên thế giới đã chuyển sang nền kinh tế số hóa và nếu chúng ta không nhanh nhạy nắm bắt kịp thời chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Đảng và Nhà nước rất coi trọng vai trò của kiều bào. Đây là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, kiều bào được coi là những người con sống xa Tổ quốc, là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, tôi nghĩ điều đó đã chạm vào trái tim và khối óc của người Việt Nam sống ở nước ngoài và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự lãnh đạo của Đảng chính là dựa vào nhân dân và nhân dân đều nhận thấy, Đảng là người lãnh đạo chèo lái con tàu Việt Nam vượt qua mọi sóng to gió cả, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập dân tộc, giữ vững ổn định, hòa bình, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa và trở thành bạn bè của các nước trên thế giới. Tôi cho rằng đây là điều vô cùng tuyệt vời và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành đất nước phát triển có tầm vóc xứng đáng trong thế kỷ 21, đáp ứng kỳ vọng của tất cả người Việt Nam.

Ông Vũ Văn Huân, Chi hội trưởng Người Việt Nam tại vùng Rôn An-pơ (miền trung nước Pháp):

Các chủ đề của Đại hội rất đúng và trúng trong giai đoạn phát triển hiện nay

Tôi là một Việt kiều trong số hơn bốn triệu kiều bào đang sinh sống ở xa Tổ quốc. Cá nhân tôi rất quan tâm đến Đại hội lần thứ XII của Đảng và thường xuyên đọc báo, cập nhật tin tức về Đại hội Đảng qua báo chí chính thống trong nước trên mạng in-tơ-nét.

Tôi sang Pháp học năm 1964 khi đang là thanh niên, đến nay đã là một bác sĩ về hưu. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn tham gia các hoạt động trong Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF). Tôi rất chú ý theo dõi đời sống chính trị ở Pháp cũng như ở Việt Nam và háo hức đón chờ kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XII. Chúng tôi tin tưởng Đại hội bầu ra được những nhà lãnh đạo nhiệm kỳ mới có đủ tài năng và đức độ để lãnh đạo đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường, nhưng tôi tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ có thể phán đoán, nắm bắt nhanh tình hình trước những thay đổi của tình hình thế giới, đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược, đưa nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Là một bác sĩ, tôi thấy rằng trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vấn đề y tế. Trước đây ngành y tế của nước ta không được đánh giá cao, dụng cụ y tế, thuốc men thiếu thốn do bị bao vây, cấm vận, thì ngày nay các bệnh viện ở Việt Nam được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, tay nghề bác sĩ ngày càng được nâng cao. Hầu hết các ca mổ, cấy, ghép phức tạp do các bác sĩ Việt Nam thực hiện đều thành công, không thua kém các bác sĩ tại bệnh viện lớn trên thế giới.

Tôi đọc trên Báo Nhân Dân thấy chủ đề của Đại hội XII là rất hay, phù hợp, đúng và trúng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. Tôi xin chúc Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp, đất nước luôn hòa bình, độc lập, đoàn kết (cả trong và ngoài nước) và phát triển sánh vai với các cường quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời hằng mong ước.

Theo Nhandan.org.vn