Chủ nhật,  09/05/2021

Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 25-1, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng.
 

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại đoàn. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử; bầu Ban Kiểm phiếu; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội được phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu; nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, chặt chẽ. Đại hội dân chủ thảo luận và thống nhất cao với đề án nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị.

Theo Nhandan.org.vn