Thứ sáu,  07/05/2021

Sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ủy ban Dân tộc

Tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

Theo đó, hai đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên; được Thủ tướng cấp 555 tỷ đồng giúp các tỉnh ổn định dân cư tại chỗ và hỗ trợ tái định cư cho đồng bào di cư; nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về tình hình dân tộc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện các Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An); “Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015″…

Thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế; trao đổi thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách ưu tiên đào tạo đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số; phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh trong vùng Tây Bắc.

Theo Nhandan.org.vn