Thứ sáu,  07/05/2021

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những cách làm hay, sáng tạo, nhằm quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình?
 
 

Đồng chí Tống Quang Thìn: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy đảng của tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, mời báo cáo viên Trung ương về quán triệt. Hội nghị được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình của tỉnh để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia học tập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể nội dung, quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, hằng quý biên tập tài liệu, phân tích, làm rõ nội dung chuyên đề sinh hoạt gửi tới toàn thể các chi bộ trong tỉnh làm tài liệu nghiên cứu, học tập. Để cụ thể hóa việc học tập sang làm theo, 100% các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đều xây dựng chuẩn mực đạo đức, in phun trên pa-nô treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để mọi người thực hiện. Nhiều đơn vị còn in thành tờ gấp để phát cho cán bộ, đảng viên luôn mang theo mình để thực hiện (như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông…). Để giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh, ngành giáo dục Ninh Bình cùng với việc thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã biên tập bộ tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy thống nhất cho các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh. Ninh Bình vinh dự năm lần được Bác Hồ về thăm. Nhân dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm để phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất tại các địa phương, đơn vị được đón Bác về thăm. Để tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đến nay Ninh Bình đã xuất bản, phát hành năm tập sách “Làm theo lời Bác” với gần 400 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại các hội nghị sơ kết, tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị hằng năm, Ninh Bình đã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị bằng phóng sự (từ 20 đến 30 phút) để phát tại hội nghị, minh chứng cho báo cáo bằng văn bản và tổ chức tọa đàm với đại diện các điển hình tiên tiến, góp phần làm phong phú, sinh động nội dung hội nghị.

PV: Vậy kết quả đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Tống Quang Thìn: Kết quả sau hơn bốn năm, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đã tạo những chuyển biến tích cực. Về nhận thức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị; hiểu biết ngày càng sâu sắc và có hệ thống về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc. Về hành động, việc làm, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra những chuyển biến quan trọng, toàn diện. Rõ rệt nhất là tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm với công việc được giao; tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cơ quan, đơn vị; tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, ý thức giữ gìn tài sản công; thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân…

PV: Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm, giải pháp nhằm đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành việc làm thường xuyên, thiết thực?

Đồng chí Tống Quang Thìn:
Từ kết quả triển khai tại Đảng bộ Ninh Bình, theo tôi để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên, các cấp ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đặc biệt là sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng. Phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, quan trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Lựa chọn những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc để tập trung giải quyết, tháo gỡ, tạo ra sự chuyển biến rõ nét, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tính thiết thực, hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác cán bộ, để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Nhandan.org.vn