Thứ ba,  18/05/2021

Phát huy vai trò của các báo chí trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 27/1, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2015, Quyền Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) Đỗ Xuân Lân cho biết: Công tác PBGDPL đã được triển khai bài bản, rộng khắp gắn liền với triển khai thực hiện Luật PBGDPL. Nội dung PBGDPL ngày càng bám sát công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;  áp dụng nhiều hình thức, mô hình PBGDPL mới, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Đáng chú ý, trong năm 2015 đã tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến gắn với triển khai thi hành các luật, pháp lệnh mới ban hành; lấy ý kiến nhân dân đối với các Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các dự thảo luật có liên quan đến các lĩnh vực thiết thực với người dân, doanh nghiệp. Ngày Pháp luật được triển khai bài bản và từng bước đi vào nề nếp. Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL được quan tâm, thu được những kết quả bước đầu; qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo nên thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội.

Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng, các Ban chỉ đạo, tổ giúp việc được phát huy và ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nội dung PBGDPL ở một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa sát với nhu cầu; cách thức triển khai PBGDPL ở một số Bộ, cơ quan, địa phương còn hình thức; chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành và bảo vệ pháp luật; chính sách xã hội hóa PBGDPL chưa được triển khai rộng rãi; kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL còn hạn chế…

Đồng chí Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp
 PBGDPL Trung ương phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: TH).

Dẫn thực tế hiện nay ở nhiều nơi, trên cùng một địa bàn, có quá nhiều Đề án PBGDPL cùng được triển khai dẫn đến sự chồng chéo, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tránh tình trạng trên.

Một số ý kiến đề xuất nên sử dụng tối đa nguồn lực tại cơ sở; đồng thời tăng cường phối hợp để nâng cao ý thức pháp luật cho người dân thông qua tuyền truyền bằng sách, báo pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đánh giá công tác PBGDPL năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến nhất định trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó giảm khiếu nại, bức xúc, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, ý thức chấp hành pháp luật chính là thước đo hiệu quả cuối cùng của công tác  PBGDPL. Do đó, công tác này phải được xác định là việc của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh thực hiện công tác PBGDPL cần phải có tư duy đổi mới, Bộ trưởng Hà Hùng Cường yêu cầu năm 2016, phải xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm theo thứ tự ưu tiên. Hội đồng phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí; tăng cường kiểm tra để thấy rõ hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL…

Theo Dangcongsan.vn