Thứ tư,  19/05/2021

Đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đưa nước ta phát triển mạnh mẽ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua theo dõi thông tin về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên đều bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ.

* Anh Phạm Văn Long, Chi cục Phó Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc cho biết: “Trong mấy ngày hôm nay, tôi thường xuyên đọc báo theo dõi thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc. Tôi thường đến cơ quan sớm hơn mọi ngày để tìm hiểu thông tin về Đại hội Đảng. Ngoài những nội dung quan trọng khác của Đại hội, tôi rất quan tâm đến công tác nhân sự của Đại hội và tôi thấy rằng chưa khi nào công tác nhân sự lại được bàn bạc kỹ như lần này.

Anh Phạm Văn Long – Ảnh: PC

Chúng tôi tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và kỳ vọng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đoàn kết, nhất trí thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Tôi mong rằng, các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bởi, tôi làm ở địa phương nhiều năm, thấy rằng Chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân. Tuy nhiên, vấn đề nông nghiệp còn nhiều hạn chế, trong đó là nổi lên là vấn đề quy hoạch phát triển vùng, vấn đề nước sạch, môi trường nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Tôi mong Đảng tiếp tục có chủ trương, đường lối quyết liệt, sâu sát hơn về vấn đề “tam nông”, để nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển theo kịp với xu thế của thế giới, trong đó đảm bảo vấn đề cạnh tranh đối với nông sản hàng hóa trong giai đoạn hội nhập, tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân yên tâm sản xuất. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người nông dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay”

* Anh Bỳ Quang Sáng, Phó Giám đốc Điện lực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho sẻ: “Không chỉ riêng tôi mà hầu hết cán bộ, đảng viên nhân dân đều tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sáng suốt bầu những đồng chí lãnh đạo có tâm, có tầm, có trí tuệ vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII để lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Anh Bỳ Quang Sáng – Ảnh: PC

Điều mà bản thân tôi mong chờ nhất tại Đại hội XII của Đảng có lẽ cũng trùng với mong muốn của đông đảo đảng viên và nhân dân, đó là những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ đoàn kết, tiếp tục đổi mới, hết lòng vì Đảng, vì dân; cùng với Ban Chấp hành Trung ương đề ra nhiều chủ trương, chính sách ưu việt, thiết thực hơn nữa về phát triển kinh tế, trong đó quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn, để vùng nông thôn có điều kiện phát triển.

Tôi kỳ vọng, các Nghị quyết của Đại hội XII được thống nhất thông qua, thì ngay sau khi Đại hội thì đưa Nghị quyết đó vào cuộc sống sớm nhất, để mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và nhân dân”.

* Chị Bùi Lan Hương, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: “Tôi theo dõi và đọc thông tin trên báo chí suốt mấy ngày hôm nay, nhất là thông tin trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn) và Trang thông tin Đại hội XII (daihoi12.dangcongsan.vn), tôi thấy Đại hội Đảng lần này đã dành rất nhiều thời gian cho công tác nhân sự. Vì vậy, tôi tin tưởng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII vừa được Đại hội bầu là những người xứng đáng nhất.

Chị Bùi Lan Hương – Ảnh: PC

Qua theo dõi Đại hội, tôi nhận thấy khi xem danh sách Ban Chấp hành Trung ương lần này có nhiều đổi mới, nhiều nhân tố mới. Ấn tượng đầu tiên có thể thấy là sự trẻ hóa trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tôi nghĩ rằng, các Ủy viên Trung ương trẻ sẽ là nhân tố tích cực cho sự đổi mới của Đảng, họ sẽ tiếp tục giữ vững những cương vị và trưởng thành để gánh trong trọng trách lớn trong Đảng. Có được nhiều cán bộ trẻ như vậy, nên tôi tin Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới khi giải quyết những vấn đề của đất nước và có nhiều trí lực, xung lực mới để lãnh đạo nước ta phát triển mạnh và bền vững.

Điều tôi mong muốn nhất là sau Đại hội, Đảng ta có các nghị quyết, chính sách đột phá về phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng, để thực hiện được các nội dung lớn đã nêu trong chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

* Anh Nguyễn Quốc Trung, cán bộ Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: “Qua theo dõi tôi thấy, Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, tính dân chủ được phát huy cao, công tác tổ chức chuẩn bị công phu, nhất là công tác nhân sự. Trong đó, tham luận của các đại biểu bên cạnh đề cập đến những mặt làm được, đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đề ra hướng khắc phục khiến tôi rất mừng và tin tưởng. Mong rằng, những hạn chế sẽ sớm được khắc phục để đất nước ta có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới…

Anh Nguyễn Quốc Trung – Ảnh: PC

Một trong những vấn đề tôi rất phấn khởi khi thấy Đại hội XII đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Qua thông tin tôi đọc trên báo chí, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn) và Trang thông tin Đại hội XII (daihoi12.dangcongsan.vn), tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của những đồng chí Trung ương khóa XI có nguyện vọng xin rút khỏi danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ và bảo đảm sự ổn định, sự thống nhất trong Đảng. Tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ bầu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta có đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay… Tiếp tục lãnh đạo đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tôi mong trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiến hành đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng ở các cấp cơ sở. Trong đó, phát huy vai trò, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và người đứng đầu trong hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức, thấy rõ việc cần thiết, trách nhiệm phải đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân…”.

Theo Dangcongsan.vn