Thứ sáu,  25/06/2021

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là tấm gương cho xã hội

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", Đại hội lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội vừa phát huy tinh thần dân chủ của các đại biểu vừa bảo đảm sự nhất trí cao vì lợi ích của toàn Đảng, toàn dân tộc, lợi ích đất nước. Thành công của Đại hội XII đã làm giàu thêm bài học về xây dựng Đảng.

Sự nghiệp đổi mới sẽ vững bước tiến lên

Theo tôi, Đại hội được tổ chức như thế là thành công lớn. Công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) khóa XI rất nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo và có những bước đi thích hợp để hoàn thiện các văn bản trình Đại hội XII, thực hiện được tư tưởng chỉ đạo nhất quán của BCH T.Ư khóa XI là “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”. Mặc dù các thế lực thù địch, báo chí bên lề tuyên truyền rất phức tạp về tình hình Đại hội, nhưng bên trong Đại hội có tính thống nhất rất cao giữa các đại biểu là Ủy viên BCH T.Ư khóa XI và các đại biểu mới tham dự, đây là “chìa khóa” đem đến thắng lợi của Đại hội. Sự thống nhất trong nội bộ Đảng cũng là tấm gương cho xã hội, để thấy rằng Đảng ta nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa chủ trương, đường lối và việc tổ chức thực hiện. Đại hội vừa phát huy tinh thần dân chủ của các đại biểu dự Đại hội vừa bảo đảm sự nhất trí cao vì lợi ích của toàn Đảng, toàn dân tộc, lợi ích của đất nước. Đại hội kỳ này khẳng định tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư là Đại hội hướng tới dân chủ, kỷ cương và đã đạt được điều đó. Thắng lợi của Đại hội đã củng cố niềm tin của dân với Đảng. Việc một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị xin nghỉ không tham gia BCH T.Ư khóa XII thể hiện đạo đức, phẩm chất của người đảng viên, biết tham gia và biết rút lui đúng lúc để tạo tiền đề cho thế hệ sau phát triển. Sự đoàn kết trong nội bộ Đảng mở ra động lực mới để thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII. Theo tôi, thành công này cần được khẳng định để cho nhân dân biết và điều đó cũng thể hiện văn hóa trong Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở có đường lối chính trị đúng đắn, quyết tâm chính trị mới với đội ngũ Ủy viên BCH T.Ư sung sức, dám xả thân, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, đứng mũi chịu sào trước nhân dân và dám chịu trách nhiệm trước tập thể, chúng ta tin tưởng sự nghiệp đổi mới sẽ vững bước tiến lên. Trong nghị quyết của Đảng lần này rất chú ý đến xây dựng Đảng về đạo đức, do vậy nhiệm kỳ tới là thời gian để mỗi Ủy viên BCH T.Ư khẳng định phẩm chất, nhân cách của đội ngũ đảng viên ưu tú đã được các tổ chức Đảng và Trung ương giới thiệu. Đại hội XII đã chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, sai lầm trong nhiệm kỳ vừa qua thì cần tiếp tục khắc phục cho được, nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm. Mọi việc làm đều phải xuất phát từ mục tiêu chung. Cần bảo đảm đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, trong nội bộ và đoàn kết quốc tế để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước. Với sự đoàn kết của Đảng, sự tin tưởng của nhân dân thì chúng ta sẽ phấn đấu thực hiện được mục tiêu Đại hội XII đã đề ra, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đặc biệt, phải làm cho Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

PGS, TS PHẠM DUY ĐỨC

Nguyên Viện trưởng Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Niềm tin của nhân dân với Đảng được tăng cường, củng cố

tled-2.jpg” border=”0″ height=”auto” />

 

Những ngày quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, chúng tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Đác Nông rất phấn khởi, vui mừng, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới của các đại biểu dự Đại hội. Đặc biệt là trong việc bầu tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Có thể thấy rằng, công tác nhân sự Đại hội lần này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học với quy trình rất chặt chẽ, có sự đổi mới toàn diện. Sự xuất hiện nhiều nhân tố mới, trẻ tham gia lãnh đạo đất nước là điều rất đáng mừng, đây là điểm đổi mới mấu chốt của Đảng trong Đại hội lần này. Chúng tôi cũng vui mừng khi Đại hội khẳng định quan tâm, tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hoàn toàn tin tưởng những quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với quyết tâm đổi mới toàn diện, đưa Việt Nam sớm phát triển nhanh và hội nhập, sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế.

Cũng như nhiều tỉnh Tây Nguyên, Đác Nông có tỷ lệ dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số cao; trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; phát triển kinh tế chưa kết hợp tốt với việc giải quyết các vấn đề xã hội, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, giảm nghèo thiếu bền vững. Các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nhưng còn dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết và đồng bộ cho nên hiệu quả không cao… Vì vậy, chúng tôi hy vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ có nhiều quyết sách, trong đó có sự quan tâm đầu tư đối với các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đác Nông nói riêng để đồng bào các dân tộc trong tỉnh có điều kiện phát triển ngang bằng với cả nước.

K’ DUNG

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đác Nông

Trọng dụng người có tâm, có tầm

 

Những ngày qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một trong những sự kiện lớn, nhận được sự quan tâm của nhiều giới trong xã hội. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như từ câu chuyện của mỗi người dân, ta dễ dàng nhận thấy các thông tin về Đại hội luôn được đề cập và trao đổi. Điều đó cho thấy, quần chúng nhân dân và các tầng lớp trong xã hội, bằng cách này hay cách khác, luôn dõi theo những vấn đề lớn của đất nước và dân tộc với một tình cảm nồng nàn, chân thành và cầu thị. Giá trị và sức mạnh của dân tộc được thể hiện rất rõ.

Tôi tin rằng các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và toàn thể đại biểu được chọn dự Đại hội đều nhận thấy được điều này cho nên đã tận tâm, tận lực tham gia các chương trình nghị sự, tập trung trí tuệ, thời gian để bàn thảo, đưa ra các quyết sách góp phần làm nên thành công của Đại hội, đáp lại nguyện vọng và mong cầu của toàn thể hơn 90 triệu người dân cả nước.

Vấn đề hiện tại chúng tôi mong muốn lãnh đạo các cấp của Đảng và Nhà nước cần vận động toàn dân nhanh chóng triển khai, thực hiện các nội dung đã thống nhất, đề ra từ Đại hội, có biện pháp sáng tạo để đưa đất nước ngày một phát triển. Trong Phật giáo, cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật, với xuất thân là một vị thái tử của quốc gia hùng cường, đã đưa ra bảy điều cần làm để xây dựng một quốc gia hưng thịnh so với những nội dung được quyết nghị từ Đại hội Đảng vừa qua, theo tôi, có sự tương đồng rất lớn. Trong đó, lớn nhất vẫn là trọng dụng những người đứng đầu có tâm, có tầm, vừa đủ đức vừa có tài để định hướng phát triển đất nước và đầu tư cho sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ có trình độ, nhân cách, sống trách nhiệm, biết yêu thương… Làm được như thế, tôi tin rằng, dân tộc Việt Nam chắc chắn sánh vai với các cường quốc trong năm châu bốn bể.

ĐẠI ĐỨC THÍCH AN ĐẠT

Thạc sĩ Luật học, chùa Thiên Trúc, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Đất nước trước vận hội mới

tled-1%281%29.jpg” border=”0″ height=”auto” />

 

Cũng giống như nhiều sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân khác, những ngày qua, tôi luôn theo dõi những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng và vui mừng trước những thành công của Đại hội. Đối với sinh viên trường kinh tế, chúng tôi tâm đắc với báo cáo của Trung ương về những kết quả phát triển kinh tế của đất nước và phương hướng, nhiệm vụ đề ra. Nhiều bạn đồng tình thống nhất với mục tiêu sẽ sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và các nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến còn băn khoăn liệu chúng ta có thực hiện được các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề ra không. Bởi lý do, hiện nay đất nước mình đang trong quá trình hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Nhưng điểm xuất phát của nước ta đang còn thấp so với nhiều nước trên thế giới về trình độ phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế…

Trong khi đó, hội nhập nghĩa là hợp tác và cạnh tranh để phát triển. Do vậy, đòi hỏi đội ngũ những người lãnh đạo chủ chốt phải có năng lực, trình độ, trí tuệ để chỉ đạo, triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng một cách hiệu quả. Bản thân tôi và các bạn sinh viên cũng rất vui mừng sau khi được biết kết quả bầu cử, nhất là danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có nhiều người trẻ tuổi. Trong số đó, hầu hết các đồng chí có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đất nước ta đang xây dựng nền kinh tế tri thức, do vậy rất cần những người lãnh đạo có trình độ, tri thức. Hơn nữa, cùng với trình độ, trí tuệ lại cộng thêm sức mạnh của tuổi trẻ, các đồng chí sẽ là những người tiên phong trên con tàu đưa đất nước ra biển lớn. Chúng tôi tin tưởng những chủ trương, đường lối mà Đảng ta đã xác định, từ Đại hội lần thứ XII này sẽ được thực hiện thành công. Đất nước sẽ ngày càng đổi mới, phát triển; đời sống nhân dân ngày càng sung túc, hạnh phúc.

NINH THU TRANG

Sinh viên Khoa Quản trị du lịch, Trường đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

 
 
Theo Nhandan.org.vn