Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên phát biểu 
tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2016. Ảnh: VA

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên cho biết, ngay sau Đại hội XII của Đảng vừa thành công tốt đẹp, phiên họp thường kỳ của Chính phủ tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2016. Trong tháng 1, các bộ, ngành địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương đã rất tích cực, các chương trình triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, để thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ngay từ tháng đầu năm . 

Trả lời một số câu hỏi của báo chí về công tác nhân sự Chính phủ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, khi mà nhiều thành viên Chính phủ không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên cho biết, theo thể chế chính trị của chúng ta, công tác nhân sự là công tác của Đảng. Thời gian qua, Đảng đã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với cấp ủy các cấp khá bài bản, chặt chẽ, theo quy định. Đó là quy hoạch theo nguyên tắc “mở và động”, tức là mỗi chức danh đều có 1, 2, 3 hoặc thậm chí nhiều hơn số người chuẩn bị kế thừa. Đồng thời, một cán bộ cũng có thể quy hoạch một vài chức danh để khi cần thiết thì Đảng điều động. Có nghĩa là, công tác quy hoạch nhân sự của Đảng sẽ rất hạn chế trường hợp bị động.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên cho hay, trong Đại hội Đảng vừa qua, có một số trường hợp dự kiến nhưng không trúng cử, đó là việc bình thường vì dự kiến có số dư. Công tác quy hoạch cũng đã lường trước các trường hợp nếu có đồng chí nào trúng hay không trúng đều có kế hoạch kịp thời. Hiện nay, Đại hội mới vừa kết thúc, các cấp có thẩm quyền được phân cấp quản lý cán bộ sẽ tính toán xem xét bố trí hợp lý trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên cho biết thêm, sáng nay, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chúc mừng một số đồng chí là thành viên Chính phủ tái cử, trong đó có một số đồng chí được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao trên từng cương vị cụ thể.

Thủ tướng cũng lưu ý 14 thành viên Chính phủ không tái cử đợt này phải tiếp tục tập trung với nỗ lực cao nhất, tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành công việc mà mình đang đảm trách cho đến khi có người kế nhiệm để bàn giao..