Thứ hai,  10/05/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào và của Tổng Bí thư Đảng CS Trung Quốc

Sáng 29-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tống Đào, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
 

Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam – một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Ban Chấp hành T.Ư khóa XII bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng; thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ X Đảng NDCM Lào. Đồng chí Đặc phái viên chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được qua 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua; khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đã cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển Thư Chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông báo về kết quả chủ yếu Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng NDCM Lào, một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị – xã hội của Lào, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, sớm đưa đất nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020 và trở thành nước có thu nhập trung bình cao theo hướng phát triển xanh và bền vững vào năm 2030; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, Việt Nam và Lào cần mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; đồng thời thông báo một số nét chính về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; mời Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít thu xếp sớm sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định nhận lời mời của Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít và Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn sẽ sang thăm Lào vào thời gian thích hợp.

* Sáng 29-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại buổi tiếp, đồng chí Tống Đào trân trọng chuyển Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII và thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn cùng với phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, tăng cường trao đổi chiến lược, thăm viếng cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, gìn giữ hòa bình, ổn định của khu vực.

Đồng chí Tống Đào nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kết nối quy hoạch chiến lược phát triển, xử lý thỏa đáng bất đồng, tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tống Đào với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và qua đồng chí Tống Đào chuyển lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông bằng hành động cụ thể, thiết thực trên tinh thần nói đi đôi với làm nhằm đưa quan hệ Việt – Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp thân mật đồng chí Tống Đào. Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung trao đổi ý kiến về việc thực hiện có hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, trong đó có kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị hai bên triển khai có hiệu quả các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững, lành mạnh, từng bước cân bằng cán cân thương mại, hoan nghênh các nhà đầu tư có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và khu vực biên giới.

Đồng chí Tống Đào khẳng định, Trung Quốc coi trọng các quan tâm của Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác kết nối chiến lược phát triển và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có thúc đẩy phát triển thương mại cân bằng, hợp tác tăng cường năng lực sản xuất, kết nối cơ sở hạ tầng, tăng cường trao đổi, hợp tác về phát triển xanh, bảo vệ môi trường…, mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, ổn định lâu dài.

* Cùng ngày, đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít, đã có cuộc thông báo kết quả Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào với đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư, các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao.

* Trước đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã có cuộc tiếp và làm việc với đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc. Tại cuộc tiếp, hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi Đảng và tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ban Đối ngoại T.Ư.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Ban Đối ngoại T.Ư, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, đã chủ trì hội đàm với đồng chí Tống Đào. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, thúc đẩy quan hệ hai Đảng hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong thời gian tới, trong đó có việc thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng năm 2016. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi cấp cao, tiếp tục làm tốt việc trao đổi kinh nghiệm, lý luận giữa hai Đảng, đẩy mạnh giao lưu giữa các cơ quan Đảng, hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các ngành, các cấp trên các lĩnh vực để sớm hiện thực hóa nhận thức chung và các thỏa thuận đã đạt được. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân đã giới thiệu về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, đã được tiến hành một cách thật sự dân chủ, đồng thời thể hiện được quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân theo phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Nhà sàn Bác Hồ.

Theo Nhandan.org.vn