Thứ tư,  19/05/2021

Dư luận quốc tế đánh giá cao thành công của Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo sư, Tiến sĩ Phư-rư-ta Mô-tô, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam tại Đại học Tô-ki-ô của Nhật Bản đánh giá cao kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả lời phỏng vấn TTXVN, Giáo sư Phư-rư-ta nhấn mạnh, đường lối đổi mới của Đảng suốt 30 năm qua đã và đang mang lại cho Việt Nam sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Theo Giáo sư Phư-rư-ta, Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII nhấn mạnh thành tố mới là bảo vệ Tổ quốc, phản ánh bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Tuy nhiên, Việt Nam khẳng định “bảo vệ Tổ quốc”, nhưng không theo đuổi chính sách đối đầu mà coi trọng “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”. Đây là đường lối đối ngoại hết sức linh hoạt và mềm dẻo, tiếp tục góp phần gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Giáo sư Phư-rư-ta tin tưởng rằng, đường lối và chính sách đối ngoại mà Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo mà Đại hội XII thông qua, đào tạo nguồn nhân lực sẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác nhiều hứa hẹn giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Theo Nhandan.org.vn