Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra
từ ngày 20 đến 28/1/2016, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp (Ảnh: dangcongsan.vn)


Nội dung bức Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết:

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Việt Nam đã giành được trong suốt 86 năm qua và coi những thành tựu và thắng lợi của Việt Nam như của chính mình và là nguồn cổ vũ động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vui mừng nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước đã dày công gây dựng, vun đắp, rèn luyện, trải qua nhiều gian nan, thử thách trong sự nghiệp cách mạng lâu dài và chiến thắng của hai dân tộc, ngày nay đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại, phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đang được tiếp tục tăng cường và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa hai nước đời đời bền vững vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, qúy báu và hiệu quả trên tinh thần đồng chí anh em thủy chung, trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua.

Nội dung bức Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết:

Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta trong thời gian qua và quyết tâm nỗ lực vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện ngày càng phát triển vững chắc vì lợi ích cao cả của hai dân tộc và nhân dân hai nước chúng ta.

Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn giúp đỡ, ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia trong giai đoạn cứu nước trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia hết sức vui mừng nhận thấy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố và phát triển.