Thứ sáu,  14/05/2021

Tăng cường phối hợp giữa bốn Văn phòng Trung ương

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ đã tổ chức gặp mặt truyền thống và phối hợp triển khai công tác năm 2016. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước dự buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo bốn Văn phòng thống nhất khẳng định : Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, bốn Văn phòng đã đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Cùng với việc tham mưu tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, năm 2015 đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi Văn phòng trong xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật quan trọng của Nhà nước về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; triển khai thi hành Hiến pháp. Các Văn phòng đã tham mưu, tổ chức tốt nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng. Việc phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả của mỗi cơ quan và thành tựu chung của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu ý kiến với hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm 2016, bốn Văn phòng cần tập trung tham mưu tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; bầu cử Quốc hội khóa XIV và kiện toàn bộ máy Nhà nước. Đồng chí đề nghị bốn Văn phòng cần nắm chắc tình hình trong nước và thế giới để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước xử lý nhanh, chuẩn xác mọi tình huống; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và từng năm của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm hợp lý, khoa học và hiệu quả cao.

Theo Nhandan.org.vn