Chủ nhật,  09/05/2021

Nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

LSO-Năm 2016, Đảng ta vừa tròn 86 tuổi, cũng là năm khởi đầu tốt đẹp bằng sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp. Để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã triển khai tích cực, hiệu quả các biện pháp.
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tích cực tuyên truyền

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhân dân của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới trong đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2015-2020, của cả nước giai đoạn 2016- 2020.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đón nhận Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngay những ngày đầu năm mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cả về  ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Để tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức cho cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đảm bảo các yếu tố như: thời gian phù hợp, tài liệu biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, báo cáo viên có phẩm chất, năng lực, trình độ…

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh để thông báo kết quả Đại hội và quán triệt, hướng dẫn  triển khai đến các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết bằng nhiều hình thức như: mở hội nghị quán triệt, học tập; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền cổ động trực quan… Đến nay, 100% đảng bộ cơ sở đã quán triệt học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh.

Đối với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngay sau Đại hội thành công (bế mạc sáng 28/1/2016), sáng 29/1, các báo cáo viên của tỉnh đã được lĩnh hội kết quả, nội dung và quán triệt tổ chức học tập, triển khai nghị quyết (thông qua hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương). Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin trực tiếp kết quả Đại hội đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên đảm bảo xong trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Đồng thời chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết, vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn cho dân những vấn đề mà người dân quan tâm muốn biết trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở  địa phương.

 Xây dựng mục tiêu, giải pháp đồng bộ

Cùng với công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động trong triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội, căn cứ vào điều kiện thực tế đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch có các mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phải tiến hành rộng khắp, liên tục  trên các lĩnh vực.

Bám sát những định hướng, mục tiêu và những giải pháp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua, Thường trực Tỉnh ủy đã và đang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Trong đó, từ năm 2015 đến 2020, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8 – 9%, trồng rừng mới hằng năm 9.000 ha; đến năm 2020, tỷ lệ che phủ của rừng đạt khoảng 60%; có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm khoảng 2%… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, bền vững.

Để nghị quyết đến được với cán bộ, nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả, Tỉnh ủy đã và đang đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền nghị quyết ở cơ sở. Chỉ đạo đảng bộ các huyện, thành phố phân công ủy viên ban chấp hành phụ trách, theo dõi từng đảng bộ trực thuộc trong huyện, thành phố tích cực bám nắm cơ sở, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc phát sinh và phản hồi từ người dân. Thêm nữa là nhanh chóng sắp xếp, bố trí cán bộ, kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức, quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội. 

Lạng Sơn đang trên đường đổi mới và phát triển, thành công của Đại hội XVI của tỉnh, Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII đã khẳng định quyết tâm của Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Lạng Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

HỒ XUÂN HƯƠNG