Thứ ba,  11/05/2021

Ban Bí thư gặp mặt các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chiều 3-2, trong không khí ấm áp, mừng Xuân, mừng Đảng ta 86 tuổi, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức gặp mặt, chúc Tết trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì buổi gặp mặt.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật, chúc Tết trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.
 

Các đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và gần 150 đại biểu đại diện cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước báo cáo khái quát kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật trong thời gian qua; bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm thiêng liêng cao quý đối với Đảng đã tạo điều kiện cho đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu, không ngừng sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XII – một Đại hội để lại nhiều dấu ấn, niềm vui phấn khởi và sự tin tưởng đối với Đảng của toàn dân; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng ta.

Nói chuyện với các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là đội ngũ đại diện cho hiền tài nguyên khí của quốc gia, vốn quý của dân tộc, nguồn lực quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cuộc gặp mặt hằng năm mỗi khi Tết đến, Xuân về lần nào cũng đầm ấm, chân tình, xúc động, qua đó càng thấm thía và hiểu thêm nhiều điều, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cùng đồng hành vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta.

Đồng chí cảm ơn những tình cảm quý báu, chân tình của các đại biểu và đã có nhiều ý kiến mang chiều sâu của nhân văn, văn hóa, đã gửi gắm niềm tin, chia sẻ, đề xuất những vấn đề tâm huyết với Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những đóng góp to lớn không đong đếm được của các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong những năm qua. Đó là những sản phẩm có được do làm việc âm thầm, say mê sáng tạo.

Thông báo đến các đại biểu tình hình chung của thế giới và trong nước, Tổng Bí thư nêu bật những thành tựu đất nước đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Các vấn đề phức tạp trên Biển Đông được giải quyết đúng đắn, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường ổn định, hòa bình để phát triển đất nước.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư cho rằng chúng ta đã tổ chức thành công toàn diện, rất tốt đẹp. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có đóng góp đáng kể của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư phân tích sâu thêm các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, khoa học – công nghệ, vai trò của trí thức và phát triển kinh tế tri thức…

Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng của xã hội. Xây dựng văn hóa, phát triển con người là vấn đề chiến lược; văn hóa ở đây là văn hóa Việt Nam; con người mang cốt cách, tâm hồn Việt Nam.

Đề cập việc chuẩn bị nhân sự Đại hội, theo Tổng Bí thư công tác này được thực hiện nghiêm túc, phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới. Thành công của Đại hội được toàn dân phấn khởi, đón nhận và tin tưởng.

Khẳng định những thành tựu đất nước đạt được là quan trọng, nhưng Tổng Bí thư cũng lưu ý, không được chủ quan, vì còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa bền vững; rồi vấn đề nợ xấu, nợ công, nhất là vấn đề xã hội, sự xuống cấp của đạo đức. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đặc biệt chú ý xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam,…

Để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư cho rằng, điều quan trọng là phải đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, trong đó đặc biệt coi trọng đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và tích cực cải cách thủ tục hành chính.

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; lưu ý phải tiếp tục coi trọng vai trò của các hội, liên hiệp hội, để nơi đó thật sự là ngôi nhà chung, tập hợp anh chị em đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước, cùng dân tộc.

Thay mặt Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, mong có nhiều đóng góp cho Đảng, cho dân tộc và đất nước.

Theo Nhandan.org.vn