Thứ sáu,  14/05/2021
Ban Chỉ đạo - Ủy ban bầu cử tỉnh:

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

LSO-Ngày 4/2/2016, Ban Chỉ đạo - Ủy Ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị    

Tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh đã phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử, gồm: Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử. Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai cuộc bầu cử; giới thiệu về quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND; hướng dẫn về công tác nhân sự… về tổ chức, hoạt động của các tổ phụ trách bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí  thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử theo kế hoạch; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các cấp ủy cần lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

MAI VĂN HOA