Thứ tư,  28/09/2022

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hưng Yên, Hải Dương, An Giang

Ngày 23-3, Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ hai, thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu QH khóa XIV để bầu bảy đại biểu QH; 105 người ứng cử HĐND tỉnh, bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQ các huyện đã tổ chức xong hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ 624 người tham gia ứng cử HĐND cấp huyện để bầu 333 đại biểu HĐND cấp huyện. Ủy ban MTTQ các xã đã tổ chức xong hiệp thương lần hai, lập danh sách sơ bộ 7.681 người ứng cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn để bầu 4.087 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn; trong đó, có 22 người tự ứng cử.

* Chiều 22-3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại tỉnh Hải Dương.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương, đến nay việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử được địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian và kế hoạch. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hải Dương có bốn đơn vị bầu cử đại biểu QH, được bầu chín đại biểu; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, được bầu 65 đại biểu; 99 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, được bầu 433 đại biểu và 1.904 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 6.880 đại biểu. Qua tổng hợp biên bản nhận xét cử tri nơi công tác, những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri. Đến nay, tỉnh Hải Dương không có người tự ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện.

* Chiều 23-3, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh An Giang.

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã tiếp nhận 20 hồ sơ giới thiệu ứng cử QH khóa XIV; 136 hồ sơ giới thiệu ứng cử cấp tỉnh; 826 hồ sơ giới thiệu ứng cử cấp huyện và 8.824 hồ sơ giới thiệu ứng cử cấp xã. Không có hồ sơ tự ứng cử các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần tiếp tục thực hiện đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến công tác bầu cử; làm tốt công tác nhân sự, phát huy dân chủ nhưng phải bảo đảm sự tập trung lãnh đạo của Đảng; bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý theo đúng luật bầu cử, đặc biệt là tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số…

* Ngày 22-3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới 25 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở các địa phương bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật. Trên cơ sở đó giúp chính quyền địa phương các cấp nghiên cứu, tham khảo trong quá trình hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nhất là đối với tổ bầu cử.

Hội nghị giới thiệu một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; giới thiệu công tác nhân sự, các nghiệp vụ tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử, một số nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời hướng dẫn một số điểm mới của Luật Bầu cử và một số vấn đề trong văn bản của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng bầu cử quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề nêu trên.

* Ngày 23-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu QH và HĐND tỉnh được Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; nội dung, thủ tục, trình tự tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên.

Theo đó, từ ngày 22-3 đến 12-4, những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh phải hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc.

Theo Nhandan.org.vn