Thứ sáu,  12/08/2022
Ngành nội vụ Lạng Sơn:

Giao ban công tác bầu cử

LSO-Chiều 24/3/2016, Sở Nội vụ Lạng Sơn tổ chức họp giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với phòng nội vụ 11 huyện, thành phố. 

Tại đây, Sở Nội vụ và phòng nội vụ các huyện, thành phố lần lượt báo cáo tiến độ công tác bầu cử. Theo đó, công tác bầu cử đã thực hiện được 18/36 bước công tác chuẩn bị, tổ chức. Toàn tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ II, nhất trí đưa 10 người vào danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV; ấn định bầu 58 đại biểu HĐND tỉnh, 378 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.383 đại biểu HĐND cấp xã.

Cuộc họp nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử. Phòng nội vụ cấp huyện còn thắc mắc và chưa rõ về một số điều kiện cơ sở vật chất, quy trình tổ chức, mẫu một số văn bản liên quan đến bầu cử và đã được Sở Nội vụ giải đáp thỏa đáng. Theo đó, hội nghị thống nhất cụ thể về điều kiện cử tri đi bầu; mẫu: phiếu bầu, thẻ cử tri, danh sách chính thức người ứng cử, tiểu sử tóm tắt người ứng cử; hòm phiếu; số dư trong bầu cử; thời gian tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ bầu cử; nơi bố trí hòm phiếu phụ; in ấn tài liệu; sử dụng kinh phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử…

Sau cuộc họp này, phòng nội vụ cấp huyện sẽ tổ chức giao ban công tác bầu cử với cấp xã để trao đổi, thống nhất một số công tác chuẩn bị bầu cử; kịp thời nắm bắt tình hình bầu cử báo cáo lên cấp trên. 

HÀ MY