Thứ bảy,  20/08/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

LSO-Ngày 25/3/2016, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và quý I năm 2016. 
Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Cụ thể, trong năm 2015 và quý I/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho 110 đồng chí cán bộ lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố. Phối hợp tổ chức kiểm tra công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo được 15 cuộc trên địa bàn 10 huyện, thành phố… Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đóng góp ý kiến tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận đã ngày càng làm cho người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, công tác dân vận cần phải có những phương pháp hoạt động đổi mới, điều chỉnh phù hợp theo từng thời điểm, bám sát Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận.

ĐÌNH QUANG