Thứ sáu,  12/08/2022

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong buổi làm việc, đã có 43 đại biểu Quốc hội phát biểu. 

Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; Kết quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội thông qua các hình thức chất vấn tại kỳ họp; việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm; đổi mới nội dung, phương pháp, thành phần giám sát; tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Về hoạt động đối ngoại của Quốc hội; công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; Đổi mới, cải tiến hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Về quy trình và phương pháp tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội; Việc tổ chức và tiến hành các kỳ họp Quốc hội; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Các bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ của Quốc hội trong thời gian tới… 

Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Về thẩm quyền Kiểm toán; Việc sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Về đánh giá các tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; Thực hiện các kiến nghị về tài chính, ngân sách; bổ sung các chế tài xử lý các cơ quan không thực hiện nghiêm các kiến nghị… 

Phiên họp này đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi. 

Thứ ba, ngày 29/3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phiên họp này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Theo Dangcongsan.vn