Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (Ảnh: nhandan.com.vn)

Trong buổi làm việc, đã có 26 đại biểu Quốc hội phát biểu. 

1- Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 
– Kết quả đạt được, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước; 
– Về việc kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước; 
– Nguyên nhân của kết quả đạt được, nguyên nhân của các hạn chế; bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới… 

2- Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 
– Công tác xây dựng pháp luật và việc tổ chức thi hành pháp luật; 
– Về việc xây dựng và kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chế độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
– Về năng lực quản trị dự báo và xây dựng cơ chế chính sách; 
– Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; 
– Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 
– Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
– Giải pháp của Chính phủ đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán ở các vùng, miền, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

3- Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 
– Kết quả và chất lượng công tác của Tòa án nhân dân cấp trên trong việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân; 
– Công tác tổng kết thực tiễn xét xử và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; 
– Hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân, nhất là đội ngũ Thẩm phán trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp; 
– Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Tòa án nhân dân; giải pháp khắc phục tình trạng đơn thư tồn đọng, án tồn đọng ở mỗi loại Tòa án; 
– Những bài học kinh nghiệm và kiến nghị… 

4- Đối với dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 
– Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, các vụ án trọng điểm, các vụ án tham nhũng; 
– Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh tế, vụ án hành chính; công tác kiểm sát thi hành án theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, theo chỉ tiêu, yêu cầu các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; 
– Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; 
– Về công tác xây dựng pháp luật, tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; 
– Những kiến nghị, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế…. 
Phiên họp này đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi. 

Thứ tư, ngày 30/3/2016, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); nghe Tờ trình và thảo luận ở Đoàn về đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; buổi chiều, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; nghe Tờ trình và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.