Thứ bảy,  13/08/2022

Phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giai đoạn 2015 – 2020

LSO-Sáng 5/4/2016, Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức lễ phát động. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng dự và chỉ đạo buổi lễ. 
Toàn cảnh lễ phát động

Tại lễ phát động, đã được thông qua Kế hoạch triển khai, Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong giai đoạn 2015 – 2020, tác phẩm được xét chọn và trao giải thưởng 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ tháng 5/2015 đến hết tháng 11/2017; đợt 2 từ tháng 12/2017 đến hết tháng 11/2019. Về số lượng, đối với loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí, mỗi loại hình sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và một số giải khuyến khích. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong quảng bá, biểu diễn, sẽ xét chọn 1 tập thể mức A, 1 mức B, 2 mức C; cá nhân sẽ xét chọn 1 cá nhân đạt mức A, 1 đạt mức B, 2 mức C.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nông Văn Thảm nêu rõ: mục đích cốt lõi của giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là xây dựng nhân cách con người, đề cao các giá trị chân – thiện – mỹ; đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong xã hội. Để hoạt động sáng tác, quảng bá đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố cần tham mưu cho cấp ủy tích cực tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện; Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, và các sở, ngành liên quan cần quán triệt, triển khai sâu sộng, có cơ chế động viên, khuyến khích toàn thể hội viên tham gia sáng tác, quảng bá. Các cơ quan báo chí cần ưu tiên đăng tải các tác phẩm liên quan; đội ngũ phóng viên, các văn nghệ sĩ cần đề cao trách nhiệm, tình cảm, lựa chọn hình thức thể hiện tác phẩm phù hợp với năng lực cá nhân, sáng tạo ra tác phẩm có chất lượng, góp phần tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác. 

HOÀNG HUẤN