Thứ tư,  17/08/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tràng Định

LSO-Ngày 5/4/2016, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Tràng Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và quý I năm 2016. 

Lãnh đạo Huyện ủy Tràng Định đã báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, quý I và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông lâm nghiệp phát triển ổn định. Năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 80,6 tỷ đồng, đạt 372,37% dự toán; quý I/2016, thu ngân sách trên địa bàn hơn 13,8 tỷ đồng, đạt trên 45% dự toán, chi ngân sách toàn huyện gần 70 tỷ, đạt trên 23% dự toán tỉnh giao. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của luật. Qua 2 lần hiệp thương, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 34, số người được phân bổ, giới thiệu ứng cử là 60; đối với cấp xã, thị trấn tổng số đại biểu HĐND được bầu là 508, số người được phân bổ, giới thiệu ứng cử là 919.

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Tràng Định đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tỉnh có cơ chế đặc thù để hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn; xem xét việc đền bù hoa màu, đất sản xuất ven sông Bắc Khê bị ngập do xây dựng thủy điện tại xã Kim Đồng; xem xét cấp kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ di giãn dân biên giới; tiếp tục hỗ trợ, tư vấn phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số xã khó khăn…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy Tràng Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Huyện ủy Tràng Định tiếp tục quan tâm tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức sản xuất, tạo dựng mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, với các cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây quế, bạch đàn, thạch đen; chủ động gặp gỡ doanh nghiệp, tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn mới, nhà nước hỗ trợ, huy động nhân dân đóng góp cùng làm; phát huy thế mạnh huyện biên giới có cửa khẩu; đặc biệt quan tâm công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo đúng thời gian quy định…

ĐÌNH QUANG