Thứ bảy,  13/08/2022
Tổng kết HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016:

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nhiệm kỳ trước

LSO-Chiều 8/4, thành phố Lạng Sơn (TPLS) tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND khoá XIX, nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự có đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy và  đại biểu HĐND TPLS.
Các đại biểu dự kỳ họp HĐND TPLS

Kỳ họp đã nghe các báo cáo: tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của UBND và HĐND thành phố nhiệm kỳ qua; thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ; báo cáo của các Ban Pháp chế, Ban kinh tế và các báo cáo chuyên đề khác…

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND TPLS đã tổ chức 17 kỳ họp. Trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp bất thường và 1 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp đều thể hiện tập trung dân chủ kịp thời ban hành các quyết sách phù hợp trong công tác chỉ đạo điều hành. Tại các kỳ họp  đã ban hành 99 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các Nghị quyết của HĐND TPLS ban hành bám sát tình hình thực tiễn trên địa bàn nên đạt được hiệu quả cao.

Qua 5 năm TPLS thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội,  nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 11,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 60,6 triệu đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đứng hướng. Thu ngân sách giai đoạn 2011-2015 tăng 1,3 lần so với giai đoạn trước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh; hàng năm có trên 85% số hộ đạt gia đình văn hoá; có 103/104 khối thôn có nhà văn hoá. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: công tác tổ chức hoạt động chất vấn chưa thực sự hiệu quả. Sinh hoạt của các tổ đại biểu HĐND chưa bám sát được những vấn đề của cử tri thành phố. Quyết định đầu tư các dự án xây dựng cơ bản chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội để đưa TPLS lên đô thị loại II.

Tại kỳ họp, UBND TPLS đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.

MINH TRANG