Thứ sáu,  12/08/2022

Phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 11-4, ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) Khóa XIII, QH phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (QP-AN).
 

Các đại biểu QH biểu quyết thông qua danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.       Ảnh: DUY LINH
 

Trước đó, Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG, nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII, QH đã thành lập Hội đồng BCQG gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, bốn Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên. Nay do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị-xã hội liên quan thành viên Hội đồng BCQG; vì vậy cần kiện toàn nhân sự để bảo đảm hoạt động của Hội đồng BCQG. Chủ tịch Hội đồng BCQG trình QH xem xét phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng BCQG như sau: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG đối với các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Bên cạnh đó, trình QH miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng BCQG đối với các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Tô Huy Rứa, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Dụ, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nương, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu; Nguyễn Thái Bình, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; Nguyễn Bắc Son, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tiếp đó, theo Tờ trình, Chủ tịch nước đề nghị QH xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng QP-AN đối với các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng QP-AN; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng QP-AN.

Sáng qua, Ủy ban TVQH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN. Chủ tịch Hội đồng BCQG Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo QH việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG. Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo QH việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN.

Ngay sau đó, QH phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, theo đó, đa số các đại biểu QH đã đồng ý phê chuẩn các danh sách nói trên. Đồng thời, QH thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG với 89,07% tổng số đại biểu QH tán thành; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN, với 89,27% tổng số đại biểu QH tán thành.

Tiếp tục chương trình, QH đã nghe Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng BCQG Nguyễn Thị Kim Ngân trình QH phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG. Cụ thể, Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG gồm các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

13 Ủy viên Hội đồng BCQG gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH; Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH; Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tờ trình về việc đề nghị QH phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng QP-AN do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc, gồm đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN; ba Ủy viên Hội đồng QP-AN gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Xuân Lịch và Tô Lâm. Ngay sau đó, QH tiến hành thảo luận ở Đoàn về các nội dung này.

Mở đầu phiên họp buổi chiều, các đại biểu QH nghe Ủy viên Ủy ban TVQH, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG. Tiếp đó, nghe Chủ tịch Hội đồng BCQG Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG. Sau đó, QH tiến hành phê chuẩn nội dung trên và đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố và căn cứ nội quy kỳ họp, QH đã đồng ý phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, được QH phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, được QH phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng QP-AN: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an.

QH phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG, cụ thể như sau:

– Các đồng chí được QH phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng BCQG: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

– Các đồng chí được QH phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng BCQG, gồm các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Trần Quốc Vượng, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Trương Minh Tuấn, Lê Vĩnh Tân, Lại Xuân Môn, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Văn Cường, Lê Quốc Phong.

Cuối phiên họp buổi chiều, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng QP-AN, với 444 đại biểu tán thành, bằng 89,88% tổng số đại biểu QH; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng BCQG về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng BCQG, với 438 đại biểu tán thành, bằng 88,66% tổng số đại biểu QH.

 
Theo Nhandan.org.vn