Thứ ba,  09/08/2022

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016), sáng 12-4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học: “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và gần 200 học giả, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định: Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, một Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng. Đồng chí đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí đã đi xa, nhưng quan điểm của đồng chí về công tác xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các tham luận đã nêu bật đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với công tác xây dựng đường lối của Đảng; xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao trình độ lý luận của Đảng; đấu tranh bảo vệ sự thống nhất trong Đảng; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng, bảo vệ đất nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay,… Nhiều tham luận nêu rõ, với niềm vinh dự, tự hào là mảnh đất sinh ra đồng chí Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên và tỉnh Hà Tĩnh đang cùng cả nước noi theo tấm gương cách mạng kiên trung của đồng chí, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp. Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua là món quà báo công trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Theo Nhandan.org.vn