Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz. Ảnh: Việt Khôi

Nhân dịp này, phóng viên đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Herminio López Díaz. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

*Phóng viên: Ðại hội Ðảng Cộng sản Cuba lần thứ VII vừa kết thúc tốt đẹp, Đại sứ có thể cho biết những quyết sách chính trị quan trọng nào đã được thông qua tại Đại hội?

*Đại sứ Herminio López Díaz: Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII vừa kết thúc và đã thông qua 5 Nghị quyết quan trọng về các báo cáo đã trình Đại hội trong phiên toàn thể đầu tiên và 4 phiên họp sau đó, gồm Báo cáo Trung tâm của Đại hội; Định nghĩa mô hình kinh tế-xã hội Xã hội chủ nghĩa của Cuba; Kế hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn, trụ cột và các lĩnh vực chiến lược; Đánh giá việc triển khai Chủ trương được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, các bước cập nhật chủ trương này trong 5 năm tới và Đánh giá thực hiện các mục tiêu công tác xây dựng Đảng xác định từ Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất tháng 1/2012. Trong khoảng thời gian từ nay tới cuối năm 2016, các Nghị quyết này sẽ được đưa ra nghiên cứu, thảo luận sâu rộng trong đảng viên và Đoàn Thanh niên Cộng sản, đồng thời kêu gọi toàn dân cùng tham gia thảo luận. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương vừa được bầu sẽ xem xét, sửa đổi và chính thức thông qua.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng đã bầu chọn ra Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa mới, trong đó Ban Chấp hành Trung ương gồm 142 ủy viên sẽ chịu trách nhiệm tham vấn rộng rãi các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn Thanh niên và toàn dân về các văn kiện của Đại hội. Mục tiêu là tạo ra sự đồng thuận cao trong các tầng lớp xã hội đối với các đường lối, chính sách do Đại hội Đảng đề ra. Cuba luôn trung thành với chủ trương kêu gọi toàn dân tham gia chính trị cũng như trung thành với việc thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.

*Phóng viên: Sau Ðại hội Ðảng lần này, Cuba sẽ cập nhật mô hình kinh tế-xã hội Xã hội chủ nghĩa theo hướng nào thưa Đại sứ?

*Đại sứ Herminio López Díaz: Mô hình kinh tế – xã hội Xã hội chủ nghĩa đang được Cuba tập trung nghiên cứu và định nghĩa. Tại Đại hội Đảng lần này, chúng tôi đã tiến gần hơn tới việc xác định một mô hình kinh tế mà Cuba mong muốn xây dựng tới đây. Về cơ bản, Cuba vẫn tiếp tục ưu tiên cho sở hữu nhà nước trong các ngành sản xuất cơ bản. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận vai trò ngày càng tăng của khối kinh tế ngoài nhà nước; thừa nhận vai trò và tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ kinh doanh cá thể. Đây là bước tiến mới trong định nghĩa về các loại hình sở hữu và công tác quản lý kinh tế của nhà nước. Mô hình kinh tế-xã hội Cuba dự định xây dựng sẽ tiếp tục ưu tiên các thành tựu xã hội mà chúng tôi đã đạt được. Giáo dục và chăm sóc y tế sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho toàn dân. Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự bền vững của mô hình này, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và chú trọng bảo vệ môi trường. Nguồn đầu tư nước ngoài cũng là một yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của Cuba. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế.

*Phóng viên: Theo Đại sứ, những kinh nghiệm trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam có ảnh hưởng hay giúp ích gì cho Cuba hay không?

*Đại sứ Herminio López Díaz: Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam đóng vai trò là tài liệu tham khảo cơ bản và quan trọng cho Cuba. Kể từ khi bắt đầu thực hiện đường lối của Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba, chúng tôi đã nghiên cứu mô hình đổi mới của Việt Nam cũng như công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Với sự gần gũi trong mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam, cũng như sự thân thiện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, chúng ta có rất nhiều cơ hội để trao đổi kinh nghiệm về đề tài này. Các lãnh đạo của Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm, thành tựu cũng như những khó khăn mà Việt Nam gặp phải trong quá trình đổi mới. Chúng tôi đã rút ra được những bài học quý báu từ kinh nghiệm của Việt Nam. Tất nhiên, mỗi nước áp dụng sự nghiệp này trong hoàn cảnh và điều kiện địa lý khác nhau, Cuba không thể sao chép y nguyên những nội dung đã thực hiện tại Việt Nam, nhưng nó có giá trị tham khảo rất quan trọng.

*Phóng viên: Đề nghị Đại sứ cho biết những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Cuba thời gian tới? Triển vọng của mối quan hệ Việt Nam-Cuba sau Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba?

*Đại sứ Herminio López Díaz: Về đường lối đối ngoại, Cuba tiếp tục trung thành với mục tiêu bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của Tổ quốc. Cuba sẵn sàng và tiếp tục thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn nhắc lại điều kiện cơ bản là: Mỹ cần xóa bỏ vĩnh viễn cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà nước này áp đặt chống Cuba. Chúng tôi sẵn sàng cho quan hệ kinh tế cũng như hợp tác hai bên cùng có lợi với Mỹ, giống như với các nước thành viên Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Cuba sẵn sàng thúc đẩy quan hệ, nhưng không chấp nhận đánh đổi chủ quyền.Tôn trọng chủ quyền và bình đẳng giữa các bên là yếu tố cơ bản cho quá trình phát triển quan hệ giữa các bên.

Cũng như vậy, Cuba tiếp tục chú trọng quan hệ hữu nghị với các nước Mỹ Latinh, thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực thông qua các cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA)…

Chúng tôi tiếp tục coi trọng quan hệ với những người bạn lớn mà chúng tôi có trên thế giới như Việt Nam. Quan hệ với Việt Nam tiếp tục là nội dung ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Cuba, không chỉ trong việc phát triển quan hệ chính trị và ngoại giao mà còn trong cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, cũng như làm cầu nối để các bên mở rộng hợp tác ra toàn thế giới.

Cuba sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt để làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Hai nước đã duy trì mối quan hệ anh em, hữu nghị và bền chặt với mức độ tin cậy chính trị cao trong suốt chiều dài lịch sử. Tôi cho rằng, chúng ta cần phải tìm cách để tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, Cuba sẽ được đón nhận nguồn vốn đầu tư của Việt Nam trong nhiều dự án cả hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi. Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phía Việt Nam trong các lĩnh vực mà mình có thế mạnh như dược phẩm, khoa học công nghệ… Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng y tế công của Việt Nam. Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Cuba đã tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta.

*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!