Thứ ba,  16/08/2022

Gần 100 học viên tham gia tập huấn sử dụng hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

LSO-Ngày 21/4/2016, Sở Tư pháp Lạng Sơn phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC. 

Tham gia lớp học có gần 100 học viên là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và đại diện lãnh đạo văn phòng các sở, ngành; lãnh đạo phòng tư pháp và chuyên viên phòng tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ đầu mối các xã, phường, thị trấn của huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Trong 1 ngày các học viên được giới thiệu các chức năng và hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC; nhập dữ liệu báo cáo điện tử. Sau khi được hướng dẫn lý thuyết, các học viên được thực hành kỹ năng, khai thác hệ thống, nhập dữ liệu báo cáo điện tử trên máy tính.

Thời gian gần đây việc thống kê, tổng hợp, nhập dữ liệu báo cáo về kiểm soát TTHC của các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh không mang tính đồng bộ và chính xác. Do đó hệ thống này được triển khai, đưa vào ứng dụng sẽ giúp cho việc quản lý, đánh giá về kiểm soát TTHC chuẩn xác hơn. Sau tập huấn, Sở Tư pháp yêu cầu các học viên ứng dụng ngay trong thực tế và báo cáo 6 tháng đầu năm 2016 về kiểm soát TTHC sẽ được thực hiện trên hệ thống. 

MINH ĐỨC