Thứ sáu,  12/08/2022

Phát huy hơn nữa vai trò Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình hiện nay

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí và các đồng chí đại biểu, Tôi rất phấn khởi dự Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức tại thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại.

Hội nghị của chúng ta thật có ý nghĩa khi diễn ra ngay sau Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 – 21-4-2016).

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu – qua các đồng chí, tới toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam – những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước – những người đang gánh vác trách nhiệm rất vinh dự, rất nặng nề do Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó – tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, có bước phát triển mới, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thưa các đồng chí, Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam, nhất là những trăn trở tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần xây đựng trong đánh giá công tác 2015, xác định nội dung công tác Hội năm 2016.

Năm 2015, với sự cố gắng, nỗ lực cao của các cấp Hội, hội viên, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, thể hiện cụ thể trong các mặt công tác: công tác xây dựng tổ chức Hội; công tác nghiệp vụ; công tác kiểm tra; hoạt động đối ngoại; hoạt động của các cơ quan báo chí do Hội chủ quản; hoạt động xã hội, từ thiện; hoạt động của cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội, v.v. Đặc biệt, việc chuẩn bị khẩn trương và tổ chức thành công Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là trong việc tập hợp, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Hội bền vững, góp phần xây dựng, phát triển, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, kế thừa xứng đáng truyền thống báo chí cách mạng do Bác Hồ sáng lập, tổ chức, giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện. Những kết quả trên có được chính là nhờ tinh thần tích cực, chủ động trong triển khai, thực thi nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội. Ưu điểm này là kinh nghiệm lớn cần được vận dụng, phát huy để xây dựng chương trình hành động, tổ chức, triển khai công tác Hội năm 2016 và những năm tới. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, thành tích, tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của toàn thể hội viên và các cấp Hội của Hội Nhà báo Việt Nam. Kính thưa các đồng chí,

Từ những kết quả đạt được, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, chúng ta cũng cần chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của hoạt động Hội thời gian qua. Báo cáo của Hội đã nêu, phân tích khá sâu sắc các hạn chế, thiếu sót cần quan tâm, như: cơ quan Trung ương Hội, trong hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp; một số cấp Hội chưa làm tốt vai trò tham mưu; Hội chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng trình độ chính trị của hội viên; vị thế, tầm ảnh hưởng trong đời sống xã hội và đời sống truyền thông của các cơ quan báo chí do Hội chủ quản còn hạn chế, v.v. Theo tôi, cũng cần quan tâm đề cập đến một số hạn chế, tồn tại khởi nguồn từ những nguyên nhân chủ quan, như: vai trò của Hội trong phối hợp chỉ đạo, định hướng chính trị trong nội dung thông tin báo chí chưa thực sự được phát huy; việc nắm bắt diễn biến, khuynh hướng tư tưởng hội viên, lên tiếng bảo vệ những phóng viên báo chí bị đe dọa, hành hung, cản trở khi hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật; và cả việc phê bình các phóng viên, nhà báo có biểu hiện tiêu cực, trong một số trường hợp còn chậm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc, thậm chí tạo vấn đề phức tạp. Một số hoạt động Hội còn mang tính hình thức; các ban chuyên môn hoạt động chưa mạnh; có tổ chức thực hiện chưa chặt chẽ công tác quản lý hội viên; chất lượng cán bộ làm công tác Hội chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, v.v. Thưa các đồng chí,

Sự khởi đầu của nhiệm kỳ mới rất quan trọng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội năm 2016 có ý nghĩa tạo tiền đề, động lực mới cho triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và các nhiệm vụ báo chí trọng tâm mà Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2016 đã xác định. Tôi cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mà Hội nghị đề ra. Xin gợi ý thêm một số điểm sau đây, đề nghị các đồng chí quan tâm, thảo luận.

Thứ nhất, là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, hoạt động tổ chức Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; động viên sức sáng tạo, cống hiến của các nhà báo; xây dựng tổ chức Hội thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”, “nơi kết nối, giao lưu, tin cậy và chia sẻ” của hội viên. Sứ mệnh quan trọng, cao cả đó đòi hỏi tổ chức Hội phải thực sự vững mạnh, sự vững mạnh dựa trên năng lực, phẩm chất của từng cán bộ. Do vậy, cần chú trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội. Cán bộ của Hội, dù Trung ương hay địa phương, phải gồm những nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức sâu sắc mình là người của Đảng, của đoàn thể, tâm huyết, giàu ý tưởng, tận tụy với công việc… Mỗi cán bộ làm công tác Hội phải thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình trong việc góp phần phấn đấu cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt chức năng thông tin và định hướng dư luận xã hội.

Thứ hai, chúng ta đang sống trong một xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức, nhưng cũng tạo ra những cơ hội lớn cho báo chí. Những năm qua, chúng ta đã nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức. Tổ chức Hội phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao vị thế, tương xứng với sự phát triển của báo chí. Để phát huy hơn nữa kết quả trên, Hội phải triển khai hiệu quả các chương trình hành động, các hoạt động thiết thực, có sức cuốn hút và lan tỏa. Đây cũng chính là yêu cầu được nêu rõ trong Thông báo kết luận số 221 – TB/TW, ngày 12-2-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Thứ ba, thời gian qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, trung tâm đào tạo và Hội Nhà báo đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam về chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Công việc này, nhất là việc bồi dưỡng chính trị, phẩm chất đạo đức, cần được quan tâm, tăng cường hơn nữa trong bối cảnh đời sống truyền thông và đời sống xã hội hiện nay phong phú, đa dạng, sinh động, nhưng cũng có nhiều vấn đề mới, phức tạp; thậm chí, có cả những mưu toan lợi dụng tự do dân chủ, tự do ngôn luận để tổ chức các hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại những giá trị, mục tiêu mà nền báo chí cách mạng chân chính đã và đang phấn đấu. Mặt khác, có một điều lo lắng nữa đến từ sự non kém nghề nghiệp, xa rời thực tiễn đổi mới của đất nước; thậm chí suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận nhà báo. Và Hội – “ngôi nhà chung, ấm áp” – nơi nung nấu ý chí đấu tranh, bảo vệ chân lý, tinh thần phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân; nơi bồi dưỡng để thống nhất ý chí và hành động theo Nghị quyết của Đảng – cần phát huy ưu thế, sức mạnh của mình, chủ động phối hợp tốt hơn với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí làm tốt việc định hướng chính trị tư tưởng cũng như các công việc liên quan khác nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động năm 2016 và những năm tiếp theo.

Thứ tư, chúng ta đang khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Vừa qua, tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống báo chí. Những sự kiện nêu trên thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác báo chí. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải triển khai thật tốt công tác quy hoạch theo Đề án và triển khai thực thi Luật Báo chí (sửa đổi). Cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phải tham gia một cách tích cực vào quá trình này; đặc biệt, cần phát huy vai trò của một tổ chức Hội có đông đảo hội viên vào công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Thứ năm, Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2016 đã xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm nay là tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vào cuộc sống. Báo chí, các hội viên Hội Nhà báo đã tích cực, khẩn trương tham gia vào công việc quan trọng này trong những tháng đầu năm. Hai ngày 19, 20-4-2016 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thời gian tới, với tinh thần khẩn trương, các cấp Hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tổ chức cho hội viên, đội ngũ cán bộ báo chí nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII một cách sâu sắc, thực chất – theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong định hướng thông tin, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, cần xác định công việc này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí nói chung, công tác Hội nói riêng trong năm 2016 và cả nhiệm kỳ, gắn với tuyên truyền xây dựng Đảng, tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo ra sự thống nhất ý chí trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, tạo động lực cho hành động.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, với tinh thần khẩn trương, các cấp Hội Nhà báo chúng ta sẽ triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội năm 2016 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

Theo Nhandan.org.vn