Thứ ba,  16/08/2022

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử ở Hải Dương

Sáng 23-4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử được tổ chức kịp thời, đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và các tài liệu liên quan được các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền kịp thời sâu rộng tới cán bộ, công chức, công nhân lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đã thành lập bốn Ban bầu cử Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 99 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.907 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.976 tổ bầu cử. Tỉnh đã cấp phát đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến bầu cử của T.Ư, của tỉnh tới các tổ chức phụ trách bầu cử trong tỉnh; xác định 1.976 địa điểm bỏ phiếu tại các vị trí thuận lợi…

Qua hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, Hải Dương đã chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, số ứng cử đại biểu Quốc hội 13 người (được bầu chín người); ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 104 người (bầu 65 người); ứng cử HĐND cấp huyện 723 người (bầu 434 người); ứng cử HĐND cấp xã 11.701 người (bầu 6.680 người). Hải Dương không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện.

Tại buổi làm việc, tỉnh Hải Dương đề nghị với đoàn công tác về việc sớm bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử; cho phép ứng cử viên công tác ở cơ sở được khai hình thức khen thưởng cao nhất vào sơ yếu lý lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, đến thời điểm hiện nay, Hải Dương chuẩn bị công tác bầu cử khá tốt; các bước chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật. Đồng chí lưu ý các công việc còn lại đến ngày bầu cử: Tỉnh Hải Dương cần làm tốt công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp nhận, xử lý, lập hồ sơ của ứng cử viên phải đúng pháp luật. Hoàn thành việc công bố danh sách những người ứng cử đúng thời hạn theo luật quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử sâu rộng và sôi nổi; tuyên truyền về các ứng cử viên phải bảo đảm công bằng, bình đẳng, minh bạch. Nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng nhân dân ở các địa bàn cơ sở, không được chủ quan trong bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm không có khu dân cư nào người dân không đi bỏ phiếu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chỉ đạo xử lý, giải quyết đúng thẩm quyền các vụ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến các ứng cử viên (nếu có). Tất cả các hoạt động hướng đến ngày bầu cử cần được tổ chức trong không khí phấn khởi, vui tươi, phải thật an toàn, đúng pháp luật, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Theo Nhandan