Thứ ba,  09/08/2022

Họp đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử

LSO-Ngày 23/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp để nghe đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh...
Các đại biểu dự họp biểu quyết thông qua phân bổ người ứng cử về các đơn vị bầu cử

Theo báo cáo đánh giá, việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở các cấp quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, đúng pháp luật.

Đến nay, MTTQ tỉnh đã  tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo số lượng và cơ cấu. Kết quả đã lựa chọn danh sách 10 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn và 98 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cấp huyện, cấp xã đã lựa chọn, phân bổ, giới thiệu 621 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 8.908 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự kiến danh sách phân bổ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và dự kiến danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử.

 Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu: Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử; thực hiện công bố danh sách và niêm yết danh sách chính thức đúng thời gian quy định. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, phiếu bầu cho các tổ bầu cử và tổ chức tốt việc người ứng cử vận động bầu cử…

MAI VĂN HOA