Thứ sáu,  19/08/2022
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 (Kỳ II):

Tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4

LSO - Ngày 26/4/2016, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 (kỳ II).

               
 
                             Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Trong tháng 4, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Ban hành đề cương 3 chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trọng tâm là hạ tầng giao thông. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo kế hoạch.

Trong tháng, các ngành sản xuất tiếp tục có bước phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các cấp, ngành đã quan tâm tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường, đổi mới xúc tiến đầu tư. Trong tháng 4, Lạng Sơn cũng đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; triển khai các dự án đầu tư cấp thiết, chỉnh trang đô thị

Dự phiên họp các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được. Trong đó tập trung làm rõ một số chỉ tiêu đạt thấp, những khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp để tăng thu thuế xuất nhập khẩu; tìm giải pháp thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Kết luận nội dung này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Trong đó cần tăng thời lượng nhận định, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; các ngành nâng cao tính chủ động trong đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận một số nội dung quan trọng khác gồm một số dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; dự thảo sơ kết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…. do các sở, ngành trình. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các bản dự thảo.

Tin, ảnh: Vũ Như Phong