Thứ ba,  16/08/2022

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 họp triển khai nhiệm vụ

LSO-Ngày 27/4/2016, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 khóa XIV đã tổ chức họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 chủ trì phiên họp. 
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu tại cuộc họp

Tỉnh Lạng Sơn có 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 2 đơn vị bầu cử. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 phụ trách đơn vị bầu cử số 2 gồm: thành phố Lạng Sơn và 5 huyện biên giới (Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập) với tổng số 45 đơn vị bầu cử cấp huyện, 606 đơn vị cấp xã và 279.112 cử tri.

Tại cuộc họp, các thành viên đã tiến hành thảo luận về tình hình công tác chuẩn bị bầu cử ở các huyện, thành phố trực thuộc ban bầu cử số 2. Trong đó tập trung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh của cử tri…

Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 đề nghị các thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định (tại khoản 3 Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND). Trong đó tập trung kiểm tra kỹ việc thi hành pháp luật về bầu cử; rà soát lại danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên, đảm bảo niêm yết danh sách đúng thời gian quy định. Đặc biệt quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử ở các huyện, thành phố.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc công tác bầu cử đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với địa bàn được phân công; dự kiến các phương án giải quyết khi có tình huống bất ngờ xảy ra như: thiên tai, hỏa hoạn… 

NGỌC HIẾU