Thứ tư,  06/12/2023

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

LSO-Ngày 27/4/2016, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, quý I/2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tham gia đoàn có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ban Đảng tỉnh.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2015 và quý I/2016, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp quán triệt, triển khai kịp thời nội dung các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả đã kiểm tra, giám sát 791 tổ chức và 877 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua đó đã thi hành kỷ luật 96 đảng viên. Đối với thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 61 đảng viên. Ngoài ra đình chỉ sinh hoạt đảng 25 trường hợp phục vụ cho công tác điều tra. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng; vi phạm đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong quản lý; cố ý làm trái quy định… Bên cạnh những kết quả đạt được, UBKT Tỉnh ủy cũng còn những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra giám sát chưa thực sự tập trung vào những vấn đề bức xúc, nhạy cảm như: công tác quản lý đất đai, các nguồn vốn, đầu tư xây dựng, công tác thu ngân sách, cải cách hành chính; một số cấp ủy, UBKT cấp cơ sở chưa quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; quan tâm tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy cơ sở và cán bộ UBKT các cấp; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng…

ĐÌNH QUANG