Thứ hai,  04/12/2023

Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham

■ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Sáng 27-4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại phiên họp.  Ảnh: ĐĂNG KHOA
 

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Từ sau Phiên họp thứ 9 đến nay, các nội dung Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện: Ban Tuyên giáo T.Ư đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định “về cơ chế cung cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng” để trình Ban Bí thư ký ban hành. Chính phủ đang khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng để đề xuất sửa đổi cơ bản Luật Phòng, chống tham nhũng. Ban Chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; chuẩn bị triển khai các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương, kiểm tra công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo. Đây là hoạt động thường xuyên để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); kế thừa và phát huy kết quả kiểm tra, giám sát các năm qua, năm 2016, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai bảy đoàn công tác do bảy đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 14 tỉnh. Đồng thời kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng”. Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã nỗ lực, phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc xét xử sơ thẩm tám vụ án trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty Vinashinline vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đa số ý kiến của các thành viên, đánh giá cao việc chuẩn bị của Ban Nội chính T.Ư về những nội dung, vấn đề xin ý kiến Ban Chỉ đạo; đề nghị Ban Nội chính T.Ư nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đề án .

Cơ bản nhất trí với Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải làm sao cho thiết thực, hiệu quả, từ soạn thảo kế hoạch, phân công các đoàn kiểm tra hợp lý, tiết kiệm, chọn cơ quan, địa phương đến kiểm tra sao cho đích đáng, việc kiến nghị, đề xuất phải thiết thực… Về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị, các ý kiến đều nhất trí, việc triển khai thực hiện chỉ thị quan trọng này là rất cần thiết. Tuy nhiên, phạm vi nội dung của chỉ thị này đến đâu, không phải toàn bộ công tác phòng, chống tham nhũng, mà tập trung vào công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Cần xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, chọn những việc phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao, bởi vậy, cần rà soát những công việc, đề án của Ban Chỉ đạo, đối chiếu các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tránh trùng lặp trong quá trình triển khai thực hiện; ưu tiên những việc cấp bách. Đối với những công việc, đề án có nhiều cơ quan cùng tham gia, cần xác định rõ cơ quan nào chủ trì, cá nhân nào phụ trách, cơ quan nào tham gia… Việc sửa đổi một số luật, phải trên cơ sở rà soát, tổng kết, bảo đảm đúng quy trình, quy định chặt chẽ. Việc áp dụng biện pháp đặc biệt đã đề xuất, rất cần nhưng phải tiếp tục nghiên cứu, áp dụng thế nào cho hiệu quả.

Về chỉ đạo các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Tổng Bí thư lưu ý, không nên chạy theo số lượng mà tập trung đôn đốc, làm quyết liệt, rõ đến đâu, xử đến đấy; không buông xuôi, nể nang, ngoài nhiệm vụ được giao, cần chủ động đề xuất, đoàn kết thống nhất, làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, trước hết là giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm. Lần này Nghị quyết Đại hội XII nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm, hai nhiệm vụ đầu chống sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tham nhũng, quan liêu. Muốn làm được, trước hết Ban Chỉ đạo phải có kế hoạch, làm kiên quyết, kiên trì, bài bản, đúng luật pháp, đúng quy định của Đảng, làm đúng vai, đúng chức năng nhiệm vụ. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không được để bản thân mình, cơ quan tham nhũng, tay đã nhúng chàm thì không làm gì được. Ban Chỉ đạo cũng kiểm tra lẫn nhau xem ai làm tốt, ai không làm tốt…; rồi phối hợp, chúng ta đoàn kết, thống nhất, thật tâm huyết, làm hết trách nhiệm của mình… dân mong như thế”.

Theo Nhandan.org.vn