Thứ ba,  09/08/2022

Triển khai kế hoạch vận động bầu cử đại biểu Quốc hội

LSO-Sáng 28/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động bầu cử. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.
Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, các đại biểu đã được thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử. Kế hoạch đã nêu cụ thể địa bàn, thời gian, thành phần, chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Theo đó, 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ được chia làm 2 đoàn tiếp xúc cử tri, thuộc 2 đơn vị bầu cử.

Đoàn 1 (thuộc đơn vị bầu cử số 1) sẽ tiếp xúc cử tri tại các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng; đoàn 2 (thuộc đơn vị bầu cử số 2) sẽ tiếp xúc cử tri tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn. Mỗi địa bàn sẽ tổ chức ít nhất 2 cuộc tiếp xúc cử tri: 1 cuộc tại trung tâm huyện, thành phố và 1 cuộc tại cụm xã, phường, thị trấn. Thời gian thực hiện bắt đầu từ sáng 9/5 đến hết ngày 17/5/2016.

Qua đó, tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gặp gỡ, tiếp xúc và báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội; trên cơ sở đó, giúp cử tri cân nhắn, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội.

HOÀNG HUẤN