Thứ ba,  16/08/2022

Thủ tướng Nhà nước Cô-oét thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Sếch Gia-bơ Mu-ba-rắc An Ha-mát An Xa-ba dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Cô-oét đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tham gia Đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính kiêm Quyền Bộ trưởng Dầu mỏ A-na Kha-lít An Xa-lê; Bộ trưởng Giáo dục kiêm Bộ trưởng Sau Đại học, Tiến sĩ Ba-đơ Ha-mát An Ây-xa; Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Kha-lít Xu-li-man An Gia-ra-la; Thứ trưởng Y tế, Tiến sĩ Kha-lít An Xa-la-uy; Thứ trưởng phụ trách an ninh, kinh tế và kiến nghị, Văn phòng Thủ tướng, Hoàng thân Sếch Pha-hát Gia-bơ An Mu-ba-rắc An Ha-mát An Xa-ba; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Cô-oét tại Việt Nam Át-nan Áp-đu-la An A-mét cùng một số quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng An Xa-ba sinh ngày 4-1-1942. Từ năm 1968 đến năm 1971, ông giữ cương vị Giám sát các vấn đề hành chính tại Văn phòng Quốc vương. Từ năm 1971 đến năm 1975, ông làm Trưởng Ban Các vấn đề hành chính tại Văn phòng Quốc vương. Từ năm 1975 đến năm 1979, ông là Trợ lý Thứ trưởng phụ trách các vấn đề hành chính và tài chính tại Văn phòng Quốc vương. Ông giữ chức Thống đốc Tỉnh Ha-oan-li từ năm 1979 đến năm 1985 và Thống đốc Tỉnh A-ma-đi từ năm 1985 đến năm 1986. Ông phụ trách Bộ Xã hội và Lao động từ năm 1986 đến năm 1988 và làm Bộ trưởng Thông tin từ năm 1988 đến năm 1990. Giai đoạn 1992-2001, ông làm Cố vấn tại Văn phòng Quốc vương. Tháng 2-2001, ông giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 2004, ông làm Chủ tịch Hội đồng cấp cao về Môi trường. Ông giữ các cương vị: Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 7-2006 đến tháng 10-2007; Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 10-2007; Chủ tịch Hội đồng cấp cao các vấn đề về người tàn tật năm 2010. Tháng 12-2011, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhà nước Cô-oét.

Ông đã vinh dự nhận: Huân chương Vua Ít-xa hạng nhất do Vua Ha-mát bin Ít-xa An Kha-li-pha của Ba-ren trao tặng; Huân chương Mặt trời mọc do Nhật Hoàng trao tặng; Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất do Tổng thống Pháp trao tặng.

Theo Nhandan.org.vn